Anita Giesbers

logo1

PL

Urodzona w 1945 roku. Malarstwem zajmuję się od dzieciństwa, i pod okiem dobrych akademickich malarzy, znakomitych nauczycieli, nieustannie kształcę się w środowisku malarskim i rysunkowym.
Mój wyuczony zawód to rysowniczka techniczna, czyli precyzyjny, dokładny rysunek. Tak więc moje swobodne malowanie i rysowanie było ważną równowagą w moim dotychczasowym życiu. Przez wiele lat spędzonych w Dessau, ludzie byli głównym tematem moich prac. Szczególnie bliskie memu sercu były portrety. Umiejętność precyzyjnego widzenia i obserwacji pozwala mi na rysowanie lub malowanie wybitnych portretów. Mogłam to pokazać, regularnie rysując akty w naszej grupie malarskiej. Techniki, którymi się posługuję to pastel, akwarela i akryl.
Po przeniesieniu mojej pracy z Dessau w okolice Görlitz, zmieniło się również moje środowisko artystyczne. Od portretów, aktów i martwych natur, coraz częściej w centrum moich prac stawały się pejzaże, ale też we wszystkich możliwych technikach.
Maluję swoje pejzaże z własną, indywidualną autentycznością i bez wielkich eksperymentów, ale tak, jak je widzę i czuję.
Ważną rolę odgrywa dla mnie wspólne malowanie i wymiana pomysłów z innymi kolegami artystami po obu stronach Nysy Łużyckiej - udział w warsztatach i plenerach, a także w wystawach indywidualnych i zbiorowych.

 

DE

Jahrgang 1945. Mit Malerei habe ich mich schon seit meiner Kindheit beschäftig und unter der Leitung von guten akademischen Malern, hervorragenden Pädagogen habe ich mich in Mal- und Zeichenzirkeln ständig weiter gebildet.

Mein erlernter Beruf Technische Zeichnerin, also ein genaues exaktes Zeichnen. Da war mein freies Malen und Zeichnen in meinem bisherigen Leben ein wichtiger Ausgleich, über die vielen Jahre in Dessau stand vor allem der Mensch im Mittelpunkt meines Schaffens. Besonders das Porträt lag mir sehr am Herzen. Die Fähigkeit des genauen Sehens und Betrachten versetzt mich ganz besonders in die Lage hervorragende Porträts zu zeichnen oder zu malen. Beim geinsamen regelmäβigen Akt zeichnen in unserer Malergruppe konnte ich das beweisen. Meine Techniken die ich ausübe sind Pastell, Aquarell und Acryl.
Nachdem die Arbeit mich von Dessau in die Görlitzer Region verschlagen hat, hat sich auch mein künstlerisches Umfeld verändert. Von Porträt, Akt und Stillleben wurde immer mehr die Landschaft Mittelpunkt meines Schaffens, das aber auch in allen erdenklichen Techniken.

Meine Landschaften male ich auch mit der mir eigenen Genauchkeit und ohne groβe Experimente, sondern so wie ich sie sehe und empfinde.
Eine wichtige Rolle spielt für mich das gemeinsame Malen und der Austausch mir anderen Künstlerkollegen auf beiden Seiten der Lausitzer Neiβe – die Beteiligung an Workschops und Pleinairs und Pesonal-und Gruppenausstellungen.

logo1
Skip to content