Barbara Waleska

logo1

PL

Urodziłam się w 1945 roku w Opolu, Polska, a od 1959 roku mieszkałam w różnych miejscach w Niemczech Zachodnich, obecnie mieszkam w Görlitz. Studiowałam na Uniwersytecie Komunikacji Wizualnej w Moguncji. Silny wpływ na moją twórczość artystyczną miał prof. Wilhelm Neufeld. W wyniku studiów miałam kilka wystaw w Pałacu Elektorskim w Moguncji. Jako freelancer pracowałem w dziedzinie projektowania książek, z naciskiem na ilustrację. W swoich rysunkach pokazuję entuzjazm dla ekspresyjnej siły linii. Inspiruje mnie to do dziś i prowadzi do rezultatów w mojej pracy, które często mnie zaskakują. Brałam udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych.

DE

Geboren 1945 in Opole, Polen, lebte ab 1959 in verschiedenen Orten im Westen Deutschlands, gegenwärtig in Görlitz. Ich habe an der Hochschule für Visuelle Kommunikation in Mainz studiert. Einen starken Einfluss auf mein Künstlerisches Schaffen hatte Prof. Wilhelm Neufeld. Das Ergebnis während des Studiums waren einige Ausstellungen im Kurfürstlichen Schloss zu Mainz.Freiberuflich war ich tätig im Bereich Buchgestaltung, mit Schwerpunkt Illustration. In meinen Zeichnungen zeige ich die Begeisterung für die Ausdruckskraft der Linie. Sie inspiriert mich bis zum heutigenTag und führt zu Ergebnissen in meinen Schaffen, die mich oft überraschten. Ich nahm an Personal-und Gruppenaustellungen teil.

logo1
Skip to content