Goerlitz- Fischmarkt

PL
Fotografia archiwalna przedstawia budynek szkoły, stojący u zbiegu ulic Bäckerstrasse i Krischelstrasse. Plac przebudowano po pożarze miasta, w którym 5 września 1759 r. spłonęła cała Bäckerstraße i połowa Krischelstraße, a także tylne budynki Brüderstraße pod numerami 8, 9 i 10, które znajdowały się naprzeciwko obecnego placu. Pierwszy w tym miejscu stał dom cechu szewców, zwany „domem butów”; po przeniesieniu cechu do warzelni soli na Obermarkt. Obecny budynek zbudowano w latach 1836-1838, jako budynek szkoły gminnej V - żeńskiej szkoły mieszczańskiej dla „córek wykształconych rodzin mieszczańskich”. Od połowy XX wieku jest użytkowany przez szkołę muzyczną

Obecnie ulica wygląda niemal dokładnie tak samo – wprowadzono jedynie kolejne, wynikające naturalnie z rozwoju miasta unowocześnienia, dbając jednak o zachowanie charakteru zabudowy starego miasta. Prosty, wybudowany w stylu klasycznym budynek szkoły muzycznej wciąż istnieje – reaktywowano ją w 1951 roku. Od 1963 roku nawiązano kontakty z Polską i Czechami, dzięki czemu powstała polsko - niemiecka orkiestra przyjaźni. Od 2002 roku szkoła muzyczna organizuje międzynarodowy konkurs pianistyczny Görlitz / Zgorzelec.

DE
Das Archivfoto zeigt das Schulgebäude, das an der Kreuzung Bäckerstraße und Krischelstraße steht. Der Platz wurde nach dem Stadtbrand wieder aufgebaut, bei dem am 5. September 1759 die gesamte Bäckerstraße und die Hälfte der Krischelstraße abbrannten, sowie die Hinterhäuser der Brüderstraße unter den Nummern 8, 9 und 10, die dem heutigen Platz gegenüber lagen. Das erste Haus der Schuhmacherzunft, das sogenannte "Schuhhaus", stand an dieser Stelle; danach zog die Zunft in die Salzwerke am Obermarkt. Das heutige Gebäude wurde zwischen 1836 und 1838 als Gebäude der Stadtschule 5 - einer Bürgerinnenschule für "Töchter gebildeter Bürgerfamilien" - errichtet. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wird es von der Musikschule genutzt.

Heute sieht die Straße fast genauso aus, mit nur einigen weiteren Verbesserungen, die sich natürlich aus der Entwicklung der Stadt ergeben haben, wobei jedoch darauf geachtet wurde, den Charakter der alten Stadtgebäude zu erhalten. Das einfache Gebäude der klassischen Musikschule existiert noch immer - es wurde 1951 wiederbelebt. Seit 1963 wurden Kontakte zu Polen und der Tschechischen Republik geknüpft, aus denen ein polnisch-deutsches Freundschaftsorchester hervorging. Seit 2002 veranstaltet die Musikschule einen internationalen Klavierwettbewerb Görlitz / Zgorzelec.

baner
Skip to content