Jerzy Borowiec

logo1

PL

Doktor nauk weterynaryjnych, jestem właścicielem przychodni weterynaryjnej we Lwówku Śląskim. Maluje od ponad dwudziestu lat w technikach akryl, pastel i głównie akwarela, której możliwościami i subtelnością jestem zafascynowany. Poszukuję własnej kolorystyki mieszając farby oraz posługuję się techniką mokre na mokre, malując na silnie zmoczonym podłożu mocno rozcieńczonymi farbami. W swych pracach chętnie wykorzystuję biel papieru. Tematami moich prac są przede wszystkim pejzaże oraz architektura wsi dolnośląskiej. Moje akwarele są w pewnym sensie kroniką tej charakterystycznej i niestety zanikającej architektury, w tym domów przysłupowych i szachulcowych. Wiele obiektów, które uwieczniłem już nie istnieje, inne zaś poddane „radosnej twórczości” w trakcie remontów i przebudowy straciły swój piękny i niepowtarzalny charakter.

Z upodobaniem maluje obiekty popadające w ruinę starając się pokazać piękno, które jeszcze w nich tkwi mimo odpadających tynków, koślawych ścian i krzywych okien. Jestem członkiem Stowarzyszenia Nowy Młyn Kolonia Artystyczna oraz Stowarzyszenia Ars Longa Vita Brevis w Kamiennej Górze oraz autorem około trzydziestu wystaw indywidualnych i ponad dwudziestu zbiorowych w kraju i za granicą, w tym w Czechach, Niemczech, Słowacji i w USA.

DE

Promovierter Tierarzt, bin Inhaber einer Tierklinik in Lwówek Śląski. Ich male seit über zwanzig Jahren in Acryl-, Pastell- und hauptsächlich Aquarelltechniken von deren Möglichkeiten und Subtilität ich fasziniert bin. Ich schaffe meine eigenen Fartöne durch Mischen von Farben und verwende die Nass Technik, bei der ich verdünnten Farben auf stark nassen Oberflächen male. In meinen Arbeiten verwende ich gerne die Weiße des Papiers. Landschaften und Landschaftsarchitektur des niederschlesischen Dorfes sind die Themen meiner Arbeiten. Meine Aquarelle sind gewissermaßen eine Chronik dieser charakteristischen und leider verschwindenden Architektur, einschließlich Fachwerk- und Fachwerkhäusern.

Viele Objekte, die auf eigene Faust abgerissen wurden, existieren nicht mehr, während andere, die bei Renovierungen und Rekonstruktionen "fröhlicher Kreativität" ausgesetzt waren, ihren schönen und einzigartigen Charakter verloren haben. Ich liebe es , die Schönheit der verfallenen Objekte zu zeigen, trotz fallendem Putz, Wänden und alten Fenstern.Ich bin Mitglied des Vereins Künstlerkolonie Neue Mühle und Ars Longa Vita Brevis in Kamienna Góra und Autor von rund dreißig Einzel und Gemeinschaftsausstellung im Inn-und Ausland u.a. in der Tschechen, Deutschalnd, Slowakei und in der USA.

logo1
Skip to content