Krystyna Swatkowska

logo1

PL

Na Dolny Śląsk przyjechałam z rodzicami jako dziecko po wojnie. Ukończyłam  szkołę podstawową i średnią fryzjerstwo i kosmetykę. Ponieważ nie były to w tym czasie zawody dające stabilizację finansową postanowiłam kontynuować naukę w technikum górniczym na wydziale mechanicznym. Kopalnia Węgla Brunatnego Turów oddalona o 30 km od Zgorzelca stała się moim miejscem pracy, a   trudy górniczego zawodu wypełniło malarstwo. Już od dziecka lubiłam rysować, zbierać pocztówki i udzielać się przy gazetkach szkolnych. W pełni zaczęłam realizować swoją pasję będąc na emeryturze.

Przygotowanie płótna, gruntowanie to pierwszy etap pracy pełen emocji. Kłębią się wówczas myśli i pytania w jaki sposób przenieść rzeczywisty obraz na płótno. W trakcie pracy  emocje opadają, pojawia się spokój i liczy się tylko malowanie. Na zakończenie jednak powracają i pojawia się pytanie, czy udało się osiągnąć zamierzony efekt?Moją inspiracja jest natura, a w szczególności kwiaty ich piękno, bogactwo kolorów i kształtów, który wprowadza mnie  w radosny nastrój, pobudza wyobraźnię a nawet onieśmiela.Moje serce skradło również malarstwo sakralne. Inspiracją do namalowania danego obrazu jest poznanie historii świętego, która jest niezwykle ciekawa, pobudza wyobraźnię i wprowadza do zupełnie innego wymiaru i obszaru naszego duchowego życia.Poza olejem sięgam również po akwarele, dzięki którym powstają ciekawe ale nieco odmienne wizje otaczającego nas świata.Brałam udział w wielu działaniach artystycznych realizowanych przez  Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, uczestnikiem wielu wystaw indywidualnych i grupowych po obu stronach Nysy Łużyckiej. Moje prace zdobią kościoły jak również prywatne zbiory w kraju i za granicą.

DE

Ich bin als Kind nach dem Krieg mit meinen Eltern nach Niederschlesien gekommen. Habe die Grund- und Berufsschule als Friseur und Kosmetikerin absolviert. Da dies damals kein finanziell stabilisierender Beruf war, entschloss ich mich, meine Ausbildung an der Bergbauberufsschule in der mechanischen Abteilung fortzusetzen. Das Braunkohlebergwerk Turów, 30 km von Zgorzelec entfernt, ist mein Arbeitsplatz geworden die  schwierigen bedingungen im Bergbau Beruf habe ich  mit Malerei gefüllt. Schon als Kind habe ich gerne gezeichnet, Postkarten gesammelt und mit Schülerzeitungen beschäftigt.

Als ich im Ruhestand war, begann ich voll und ganz meiner Leidenschaft nachzugehen. Vorbereitung der Leinwand, Grundierung ist der erste Arbeitsschritt voller Emotionen. Da wirbeln Gedanken und Fragen herum, wie man das reale Bild auf die Leinwand überträgt ? Während der Arbeit lassen die Emotionen nach, es herrscht Ruhe und nur das Malen zählt. Am Ende kehren sie jedoch zurück und man stellt sich  die Frage, ob die beabsichtigte Wirkung erreicht wurde?Mich inspiriert die Natur, insbesondere Blumen, ihre Schönheit, der Reichtum an Farben und Formen, der mich in fröhliche Stimmung versetzt, meine Fantasie anregt und  sogar einschüchtern.Daführ hat die Sakrale  Malerei hat mein Herz gestohlen. Die Inspiration, ein Bild zu malen ist die Geschichte des Heiligen, man muss sie  kennen lernen.  Sie ist  äußerst interessant, regt die  Fantasie an und führt uns in eine ganz andere Dimension und einen anderen Bereich unseres spirituellen Lebens.

Neben Öl verwende ich auch Aquarelle wodurch   interessante, aber unterschiedliche Visionen der Welt um uns herum entstehen.Ich nahm an vielen künstlerischen Aktivitäten des Miejski Dom Kultury  in Zgorzelec teil, an vielen Einzel- und Gruppenausstellungen auf beiden Seiten der Lausitzer Neiße. Meine Werke schmücken Kirchen sowie private Sammlungen im In- und Ausland.

logo1
Skip to content