Olga Yakovenko

logo1

PL

Olga Jakowenko jest z urodzenia Ukrainką i pochodzi z Tarnopola. Sztuką malarską interesowała się od dzieciństwa. Mimo ukończenia szkoły muzycznej, ponad wszystko wybrała malarstwo. Jej matka, która sama jest artystką, bardzo ją inspirowała. Pierwszą odbitkę wykonała więc w wieku 5 lat. Również nauczyciele szybko dostrzegli jej artystyczną stronę i zachęcali do tego. Więc już w pierwszej klasie zrobiła swój pierwszy plakat do szkoły.
Po ukończeniu szkoły utrzymywała się z malarstwa i często wyjeżdżała do Polski, aby prezentować i sprzedawać swoją sztukę.
W Polsce poznała malarza Stanisława Przewłockiego. Dzięki jego pomocy i rekomendacji dostała się do państwowej szkoły plastycznej we Wrocławiu. Studiowała tam od 1995 do 1998 roku.
Tamtejsi profesorowie i nauczyciele zachęcili ją do kontynuowania studiów na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
W latach 2000-2003 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie uzyskała dyplom z grafiki warsztatowej.
Studia finansowała z malowania portretów i zamówień.
W akademii studiowała u znanego grafika prof. Andrzeja Basei. Malarz profesor Grzegoz Zyndwalewicz nauczył ją posługiwania się farbami olejnymi.
Oprócz nauki w akademii, malarz Stanisław Przewłocki czuwał nad nią i pokazywał jej techniki m.in. akwareli i malarstwa olejnego.
Od 2004 roku mieszka i pracuje jako niezależna artystka w Görlitz. Zajmuje się tam malarstwem i fotografią. W 2007 roku otworzyła swoje studio przy Löbauer Straße 9 w Görlitz i oferuje kursy malarstwa w centrum kształcenia dorosłych w Görlitz, a później także w swoim studio. W 2010 roku otworzyła swoją pierwszą własną galerię w Görlitz. W 2014 roku przeniosła swoją galerię na stare miasto w Görlitz. W grudniu 2019 roku zrezygnowała z prowadzenia galerii, aby bardziej skupić się na swojej pracy artystycznej i otworzyła Atelier Kränzel w sercu starego miasta Görlitz.

Od początku działań mających na celu opanowanie wirusa Corona, byłam zmuszona zamknąć moje studio. Ze względu na zamknięcie granicy z Polską i obowiązujące tam przepisy, moja wystawa w Domu Kultury Zgorzelec, na którą czekałem od lat, musiała zostać odwołana. Ze względu na niejasną sytuację i przepisy obowiązujące w innych krajach, nie można planować prezentacji moich prac za granicą.
Wystawy
2018 - Wystawa po "Tri Kolory Trinational Pleinair Painting Days" w Polsce, Czechach i Niemczech.
2017 - Wystawa po plenerze malarskim w Görlitz-Zgorzelec "Mosty nad niespokojną wodą" (organizator Roland Gräfe Stiftung) w Ideenlabor Neun Görlitz oraz w Domu Kultury Zgorzelec (Niemcy i Polska).
2016 - Wspólna wystawa "verschrinkelt" w starej fabryce pieców Görlitz (Niemcy)
2015 - Wystawa "beim Nachbarn" Café Kugel w Görlitz (Niemcy)
2015 - "Heimat in Öl und Aquarell" w DRK w Zittau (Niemcy)
2013 - "Impresje w akwareli i oleju" w Zamku Neschwitz (Niemcy)
2012 - Wystawa na Kreativ-Welt-Messe w Rhein-Main-Hallen Wiesbaden (Niemcy)
2010 - "Grafika" - "Jaroslaw Musika" w Tarnopolu (Ukraina)
2010 - 12. Międzynarodowe Targi Sztuki modernart & artmedicine w Berlinie (Niemcy)
2010 - "Grafika" w Tarnopolu (Ukraina)
2009 - "Sztuka malowania" w Bernstadt (Niemcy)
2009 - "City Champion" w Kijowie (Ukraina)
2008 - "Obrazy olejne" w Görlitz (Niemcy)
2008 - Wystawa ku czci "Jarosława Musika" w Tarnopolu (Ukraina)
2007 - Malarstwo klasyczne w Centrum Kształcenia Dorosłych w Görlitz (Niemcy)
2004 - "Sztuka w klasztorze St. Marienthal" w Ostritz (Niemcy)
2004 - "Akwarele i obrazy olejne" w Zittau (Niemcy)
2004 - "Wiosenna gorączka" w Ostritz (Niemcy)
2003 - Wrocław (Polska)

DE

Olga Yakovenko ist gebürtige Ukrainerin und stammt aus der Stadt Ternopil. Sie interessiert sich seit ihrer Kindheit für die Kunst des Malens. Trotzdem sie einen Abschluss auf der Musikschule machte, entschied sie sich für die Malerei, die sie allem vorzog. Ihre Mutter, welche selbst Künstlerin ist, inspirierte sie sehr stark. So fertigte sie ihre erste Grafik bereits im Alter von 5 Jahren. Auch die Lehrer erkannten schnell ihre künstlerische Seite und förderten dies. So fertigte sie bereits in der 1. Klasse ihr erstes Plakat für die Schule.
Sie verdiente sich nach Abschluss der Schule mit der Malerei den Lebensunterhalt und reiste oft nach Polen um dort ihre Kunst zu präsentieren und zu verkaufen.
In Polen lernte sie den Kunstmaler Stanislaw Przewlocki kennen. Mit seiner Hilfe und Empfehlung wurde es ihr ermöglicht die staatliche Kunstschule in Wroclaw (Breslau) zu besuchen. Dort studierte sie von 1995 bis 1998.
Die dortigen Professoren und Lehrer legten ihr ein weiteres Studium an der Akademie für Kunst in Wroclaw nahe.
Somit studierte sie in den Jahren 2000 bis 2003 an der Akademie für Kunst in Wroclaw (Breslau) und machte dort das Diplom als grafische Projektantin.
Das Studium finanzierte sie mit Porträt- und Auftragsmalerei.
Auf der Akademie lernte sie bei dem bekannten Grafiker Professor Andrzej Basei. Der Maler Professor Grzegoz Zyndwalewicz lehrte ihr den Umgang mit Ölfarben.
Neben der Ausbildung an der Akademie schaute ihr der Kunstmaler Stanislaw Przewlocki über die Schulter und zeigte ihr unter anderem Techniken in der Aquarell- und Ölmalerei.
Seit dem Jahr 2004 lebt und arbeitet sie als freischaffende Künstlerin in Görlitz. Dort arbeitet Sie in den Bereichen Malerei und Fotografie. 2007 eröffnete sie ihr Atelier in der Löbauer Straße 9 in Görlitz und bietet Malkurse in der Volkshochschule Görlitz und später auch in ihrem Atelier an. 2010 eröffnete sie dann ihre erste eigene Galerie in Görlitz. 2014 verlegte Sie ihre Galerie in die Altstadt von Görlitz. Im Dezember 2019 gab Sie ihre Galerie auf, um sich mehr auf die künstlerische Arbeit konzentrieren zu können und eröffnete das Atelier Kränzel im Herzen der Altstadt von Görlitz.

Seit Beginn der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona Virus war ich gezwungen mein Atelier zu schließen. Aufgrund der Grenzschließung zu Polen und den dort vorliegenden Bestimmungen musste meine seit Jahren erwartete Ausstellung im Dom Kultury Zgorzelec abgesagt werden. Jegliche Präsentationen meiner Werke im Ausland sind aufgrund der derzeitigen unklaren Situation und der Bestimmungen in den anderen Ländern nicht mehr planbar. Da Pleinaire nicht durchgeführt werden können, entfallen diese ebenfalls für mich. Leider konnte ich in dieser Zeit keine meiner Werke verkaufen.
Ausstellungen
2018 - Ausstellung nach den „Tri Kolory Trinationale Pleinairmaltagen“ in Polen, Tschechien und Deutschland
2017 - Ausstellung nach den Pleinair-Maltagen in Görlitz-Zgorzelec „bridges over troubled water“ (Veranstalter Roland Gräfe Stiftung) im Ideenlabor Neun Görlitz und im Dom Kultury Zgorzelec (Deutschland und Polen)
2016 - Gemeinschaftsausstellung „verschrinkelt“ in der alten Ofenfabrik Görlitz (Deutschland)
2015 - Ausstellung „beim Nachbarn“ Café Kugel in Görlitz (Deutschland)
2015 - „Heimat in Öl und Aquarell“ beim DRK in Zittau (Deutschland)
2013 - "Impressionen in Aquarell und Öl" im Schloß Neschwitz (Deutschland)
2012 - Ausstellung auf der Kreativ-Welt-Messe in den Rhein-Main-Hallen Wiesbaden (D)
2010 - "Grafiken" - "Jaroslaw Musika" in Ternopil (Ukraine)
2010 - 12. Internationale Kunstmesse modernart & artmedicine in Berlin (Deutschland)
2010 - "Grafiken" in Ternopil (Ukraine)
2009 - "Malereikunst" in Bernstadt (Deutschland)
2009 - "Stadtmeister" in Kiew (Ukraine)
2008 - "Ölgemälde" in Görlitz (Deutschland)
2008 - Ausstellung zu Ehren von "Jaroslaw Musika" in Ternopil (Ukraine)
2007 - Klassische Malerei in der Volkshochschule Görlitz (Deutschland)
2004 - "Kunst im Kloster St. Marienthal" in Ostritz (Deutschland)
2004 - "Aquarelle & Ölgemälde" in Zittau (Deutschland)
2004 - "Frühlingsgefühle" in Ostritz (Deutschland)
2003 - Wroclaw (Polen)

logo1
Skip to content