Wielisława Wasylew-Zwierz

logo1

PL

Urodziłam się 02.04.1977 roku we Wrocławiu. W 2001 roku ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych w katedrze Malarstwa i Rzeźby, na kierunku malarstwo. Dyplom obroniony pod kierunkiem profesora Józefa Hałasa i profesora Eugeniusza Geta-Stankiewicz. Pasjonuję się wieloma aktywnościami, porywają mnie i wchłaniają na określony czas, przynoszą nowe doświadczenia i spojrzenia – a potem uspokojenie – i ta konieczność wyrażania, porządkowania, wędrowania do wnętrza.

Malarstwo jako jedyne w pełni pozwala mi wypowiadać się i wpływa na dalszy rozwój i postrzeganie. Jest dla mnie pracą energetyczną, kontemplacyjną – pomagającą odkryć rzeczywistość taką jaką jest, jej istotę. Są to ćwiczenia uważności i czystego postrzegania. Taka moja droga duchowa.

Poszukiwanie i odkrywanie mistycznego wymiaru sztuki. Powtórzę za Nowosielskim „Sztuka abstrakcyjna stwarza możliwości kontaktu z „wielkościami duchowymi” i rzeczywistością duchową nie na naszą miarę, z rzeczywistością szczęśliwszą od naszej”. Chciałabym żeby uczestnik mojego obrazu doznał wyciszenia, skupienia, jak też doświadczenia estetycznego. Kontakt z pięknym obiektem wyzwala w nas pozytywną energię i twórcze nastawienie do każdej swojej aktywności. Tego życzę odbiorcom mojej sztuki – spojrzenia w kolor, w energię, skupienia i wędrówki na spotkanie ze mną. Uczestniczę w konkursach i wystawach. Interesuję się sztuką, filmem, i fotografią.

DE

Ich wurde am 2. April 1977 in Breslau geboren. 2001 beendete ich mein Studium an der Akademie der Bildenden Künste im Fachbereich Malerei und Bildhauerei in der Klassee Malerei mit dem Diplom unter der Leitung von Professor Józef Hałas und Professor Eugeniusz Get-Stankiewicz. Ich interesiere mich für viele Aktivitäten Diese beschäftigen und erfüllen mich für eine gewisse Zeit. Sie bringen mir neue Erfahrungen und Sichtweisen - bringen zu Ruche - das Bedürfnis sich unterzurodenen und in sich hineinzugehen.Die Malerei ist meine Ausdrucksform und hat einen Einfluss auf meine Entwicklung und Wahrnehmung.

Für mich ist das eine energetische, kontemplative Arbeit, die dabei hilft, die Realität, so zu entdecken, wie sie ist, ihr Wesen. Dies ist die Übung der Achtsamkeits und intensive Entwicklung der klare Wahrnehmung. Das ist mein geistiger Weg - die mystische Dimension in der Kunst suchen und entdecken. "Abstrakte Kunst schafft Kontaktmöglichkeiten mit" geistigen Werten" und geistiger Realität, die nicht in unserem Maße ist, mit einer glücklicheren Realität als bei uns", so Nowosielski.

Ich möchte, dass der Betrachter meiner Bilder Ruhe, Konzentration, sowie ein ästhetisches Erlebnis Empfindet. Kontakt zu einem schönen Bild gibt uns positive Energie und eine kreative Einstellung zu jeder unserer Aktivitäten. Den Betrachter meiner Kunst wünsche ich – einen Blick in die Farbe, Energie und Konzentration, sowie einen Spaziergang um mich zu Treffen. Ich nahm an Wettbewerben und Ausstellungen teil und interessiere mich für Kunst, Film und Fotografie.

logo1
Skip to content