Władysław Gałczyński

logo1

PL

Urodziłem się w 1954 roku w Lwówku Śląskim i mieszkam w Mojeszu pod Lwówkiem. Przez wiele lat byłem pracownikiem w Lwóweckim Ośrodku Kultury . Prowadziłem zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Starałem się zainteresować młodych ludzi technikami malarskimi , aby wprowadzić je w świat sztuki i obudzić w nich piękno do otaczającego je świata i fantazję przydatną w życiu codziennym. Inspiracją w mojej pracy artystycznej jest intuicja, bowiem rządzi się swoimi prawami i często się jej podporządkowuje. Słucham własnych myśli i krok po kroku powstaje coś na kształt obrazu jaki mógłbym zaakceptować… W traki sposób powstają pełne kolorów i fantazji prace.

Byłem Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ O Złotą Lampkę Górniczą”, Konkursu Plastycznego im Józefa Chełmońskiego „ Pejzaż Ojczysty” w Skierniewicach, Międzynarodowego Konkursu Malarskiego ‘Człowiek i jego czas” w Łodzi, „Obraz Roku” im. Ewy Świtalskiej organizowanego przez magazyn „Art.&Business”, brałem udział w wystawach pokonkursowych w Pałacu „Krolikarnia” i Hotelu Europejskim w Warszawie. Organizowałem wiele wystaw w galerii KLATKA LOK. Współpracowałem z grupą „euroart” działającą przy MDK w Zgorzelcu. Brałem udział w wystawach indywidualnych i grupowych również poza granicami kraju.

DE

Ich wurde 1954 in Lwówek Śląski geboren und wohne in Mojesz bei Lwówek.Viele Jahre war ich dort Mitarbeiter des Kulturzentrums, habe Kunstkurse für Kinder und Jugendliche geleitet und versucht, junge Menschen für Maltechniken zu interessieren, um sie in die Welt der Kunst einzuführen. Ich wollte ihr Interesse für die Schönheit der Welt wecken und ihre Fantasie im Alltag anzuregen. Meine künstlerische Arbeit ist inspiriert von Intuition, weil diese von Innen kommt und ihren eigenen Regeln folgt. Ich höre auf meine eigenen Gedanken und Schritt für Schritt gleicht etwas einem Bild, das ich akzeptiere ...

So entstehen Werke voller Farben und Fantasie.Ich war Preisträger des Polnischen Nationalen Kunstwettbewerbs "Für die Goldene Grubenlampe", des Józef Chełmoński-Kunstwettbewerbs "Heimatlandschaft" in Skierniewice, des Internationalen Malwettbewerbs "Der Mensch und seine Zeit" in Łódź, "Bild des Jahres" Nahmens Ewa Świtalska, organisiert von der Zeitschrift "Art & Business", nahm an den Wettbewerbsausstellungen im Schloss "Krolikarnia" und im Hotel Europejski in Warschau teil. Habe viele Ausstellungen in der Galerie KLATKA LOK in Lwówek organisiert , führete eine Zusammenarbeit mit der Gruppe "euroart" des MDK in ZgorzelecIc und nahm an Personal- und Gruppenausstellungen auch im Ausland teil.

logo1
Skip to content