Zbigniew Gałucki

logo1

PL

Urodziłem się w Bogatyni 10.05.1966 roku. Mieszkam w Zawidowie i pracuję w KWB „Turów”. Zainteresowania artystyczne wynikły z potrzeby osobistej wypowiedzi, opisywania wrażeń i przeżyć. Przyjemność opowiadania świata swoimi słowami, własnym głosem i obrazem zapoczątkowała moją twórczą drogę. Jest ona wynikiem doświadczeń płynących z wyobraźni, zmysłów, przekraczania reguł i co ważne otwartego dialogu z odbiorcą.

Ponadto udział w grupie artystycznej „euroart” przy MDK w Zgorzelcu od 1998 roku oraz współpraca z Górnołużyckim Stowarzyszeniem Plastyków pozwoliła mi na obcowanie ze sztuką innych artystów oraz prezentowanie własnych prac na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Malarstwo, rysunek, fotografia i metaloplastyka sprawiają, że nieustannie poszukuję nowych środków wyrazu.

DE

Ich bin am 10.05.1966 geboren, wohne in Zawidów und arbeite im Tagebau KWB „ Turów”. Die Suche nach persönlichem Ausdruck, Eindrücke und Erfahrungen waren Anstoß für meine künstlerischen Arbeit. Das Vergnügen mit eigenen Worten, eigener Stimme und Bild die Schönheit der Welt zu beschreiben war der Beginn meiner künstlerischen Aktivitäten. Es ist immer ein Ergebnis meiner Phantasie und Sinne, es überschreitet Grenzen. Wichtig ist mir dabei, dass es zu einem offenen Dialog mit dem Betrachter führt.

Außerdem gaben mir die Zusammenarbeit mit der Künstlergruppe „euroart” , die seit 1998 am MDK Zgorzelec besteht und ebenso die Zusammenarbeit mit dem Oberlausitzer Kunst Verein die Möglichkeit den Kontakt mit andern Künstlern zu knüpfen. So konnte ich an individuellen und Gemeinschaftsausstellungen im In- und Ausland teilnehmen. Malerei, Zeichnung, Fotografie und Kunstwerk aus Metall sind die Auslöser für meine ständige Suche nach neuen Ausdrucksmitteln

logo1
Skip to content