Goerlitz – Berlinerstrasse

PL
Zdjęcie przedstawia początek ulicy Berlińskiej (Berlinerstarsse) w jej górnej części – od dworca kolejowego, którego budynki widoczne są w głębi po prawej stronie. To, co jest na nim najciekawsze, to widoczna po lewej stronie fasada hotelu „Vier Jahreszeiter” (Cztery pory roku). Hotel, położony bezpośrednio przy wejściu na ulicę Berlińską, został zbudowany w drugiej połowie XIX wieku dla ekskluzywnej klienteli - w tamtych czasach, dużą wagę przywiązywano do bliskości dworca kolejowego. Jego dwukrotnie załamany narożnik jest jednym z ciekawszych, zachowanych rozwiązań architektonicznych. Fasadę przebudowano w stylu Art Deco.

Ulica Berlińska, będąca jedną z najbardziej reprezentacyjnych ulic miasta, ma za sobą bogatą historię, podczas której, w czasach narodowego socjalizmu, nosiła nawet nazwę "Adolf-Hitler-Straße". Jest jedną z piękniejszych ulic w mieście, łącząc bezpośrednio dworzec kolejowy z najstarszą jego częścią. Hotel „Cztery pory roku” jest obecnie zamknięty; w ostatnich latach otwierano go kilkakrotnie dla zwiedzających, którzy mogli podziwiać wyrafinowany wystrój wnętrz z płaskorzeźbami ściennymi i piecami kaflowymi, lub wyjątkowe foyer z secesyjnym wystrojem.

DE
Das Foto zeigt den Beginn der Berlinerstraße in ihrem oberen Teil - vom Bahnhof aus, dessen Gebäude im Hintergrund rechts zu sehen sind. Am meisten interessant ist die Fassade des Hotels "Vier Jahreszeiten". Das Hotel, direkt am Eingang zur Berliner Straße gelegen, wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für exklusive Kunden erbaut - damals legte man großen Wert auf die Nähe zum Bahnhof. Seine Doppeleck-Konstruktion ist eine der interessantesten architektonischen Lösungen, die sich erhalten haben. Die Fassade wurde im Art-déco-Stil umgebaut.

Die Berliner Straße, eine der repräsentativsten Straßen der Stadt, hat eine reiche Geschichte, in der sie während der Nazizeit sogar "Adolf-Hitler-Straße" genannt wurde. Sie ist eine der schönsten Straßen der Stadt und verbindet den Bahnhof direkt mit dem ältesten Teil der Stadt. Das Hotel "Vier Jahreszeiten" ist derzeit geschlossen; in den letzten Jahren wurde es mehrmals für Besucher geöffnet, die die raffinierte Innenausstattung mit Wandreliefs und Kachelöfen oder das einzigartige Foyer mit Jugendstildekoration bewundern konnten

baner
Skip to content