Koalicja

Koalicja na rzecz turystyki i zachowania dziedzictwa kulturowego Powiatu Zgorzeleckiego to projekt, którego celem jest stworzenie, dzięki podmiotom i organizacjom zajmującym się ochroną dziedzictwa kulturowego i szeroko pojętą turystyką w powiecie zgorzeleckim, przestrzeni do działania i dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Głównym celem koalicji, w skład której wejdą: stowarzyszenia, fundacje, agroturystyki, firmy (w tym przewodnicy), koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe oraz rzemieślnicy i rękodzielnicy, jest dbanie o historię, utrzymywanie i przekazywanie kolejnym pokoleniom tradycji i umiejętności, oraz rozwijanie i ulepsz

Czym się zajmujemy Fundacja Kuźnia?

EDUKACJA

Przygotowujemy autorskie programy edukacyjne, realizowane w oparciu o różne formy począwszy od warsztatów do koncertów w szkołach na terenie pogranicza.

DZIAŁANIA KULTURALNE

Organizujemy lub współtworzymy różnorodne formy kulturalne między innymi koncerty, spotkania, eventy. Wspieramy lokalnych twórców w różnym zakresie.

EKOLOGICZNE

Inicjujemy wydarzenia o charakterze edukacyjno-ekologicznym.

Skip to content