Goerlitz Teatr Kaisentrutz/ Theater Görlitz Kaisertrutz

PL
To zdjęcie w bardzo interesujący sposób przedstawia zderzenie dwóch czasów – choć widać na nim, jak niewiele się zmieniło, widać też, jak inaczej wszystko wygląda. Po lewej stronie zdjęcia widzimy rotundę Kaisertrutz - jeden z czterech zachowanych bastionów obronnych miasta. Powstał on w 1490 roku; w 1848 roku przebudowano go na garnizon straży pruskiej. Tedy też budynek rotundy otrzymał arkadowy ganek i dwie flankujące wieżyczki. Po prawej stronie zdjęcia widzimy wieżę Reichenbach, o której pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIV wieku. Na jej charakterystyczny wygląd składa się dolna, kubiczna część z bramą, nad którą nadbudowano ośmiobok, z którego wyrasta cylindryczna wieża górna zwieńczona okrągłymi blankami z pasem lombardzkim i kapturem. Z trzech wież obronnych miasta ta jest najwyższa, ma aż 51m. Dawniej połączona murami z Kaisertrutz, tworzyła część fortyfikacji miejskich.

Obecnie barbakan Kaizertrutz, po renowacji, pełni funkcję muzeum miejskiego. Na współczesnym zdjęciu widzimy od strony podwórza, które dzieli z Teatrem im. Gerharta Hauptmanna. Na pierwszym planie zdjęcia oglądać możemy STADO – futurystyczne rzeźby Piotra Wesołowskiego są częścią ekspozycji w ramach wystawy Gorlitzer ART – sztuka w przestrzeni publicznej.

DE
Dieses Foto zeigt den Zusammenprall zweier Zeiten auf sehr interessante Weise - es zeigt, wie wenig sich geändert hat, aber auch, wie unterschiedlich alles aussieht. Auf der linken Seite des Bildes ist die Rotunde des Kaisertrutzes zu sehen - eine der vier noch erhaltenen Verteidigungsbastionen der Stadt. Sie wurde 1490 erbaut und 1848 in eine Garnison für die preußische Garde umgewandelt. Dann erhielt die Rotunde einen Arkadenvorbau und zwei flankierende Türme. Rechts auf dem Foto sehen wir den Reichenbacher Turm, der bereits im 14. Jahrhundert erstmals erwähnt wurde. Sein charakteristisches Aussehen besteht aus einem kubischen Unterteil mit einem Tor, an das sich ein Achteck anschließt, aus dem sich ein zylindrischer Oberturm erhebt, der von runden Blenden mit einem lombardischen Streifen und einer Haube gekrönt wird.  Von den drei Verteidigungstürmen der Stadt ist dieser mit 51 m der höchste. Ehemals durch Mauern
mit dem Kaisertrutz verbunden, war er Teil der Stadtbefestigung.

Die Barbakane von Kaisertrutz dient heute nach ihrer Renovierung als Stadtmuseum. Auf dem vorliegenden Foto ist der Innenhof zu sehen, den es sich mit dem Gerhart-Hauptmann-Theater teilt. Im Vordergrund des Fotos ist STADO zu sehen - futuristische Skulpturen von Piotr Wesołowski sind Teil der Ausstellung im Rahmen von Görlitzer ART - Kunst im öffentlichen Raum.

baner
Skip to content