Görlitz – Demianiplatz

PL
Zdjęcie z archiwum ukazuje Demianiplatz, na którym stoją bryczki z formie taksówek. Demianiplatz to wydłużony, rozcięty plac w centrum miasta, który od 1846 roku nosi imię pierwszego nadburmistrza Görlitz, Gottloba Ludwiga Demianiego . Plac podzielony jest na duży brukowany obszar za Kaisertrutz i mniejszy, zwężający się ku dołowi plac przed secesyjnym domem towarowym, którego duży gmach widać na tyle zdjęcia. Dopiero po zainaugurowanej w 1851 r. budowie teatru plac został podzielony na dwie części, które zachowały swój układ do dzisiaj.

Widoczny dom handlowy jest zaprojektowany został przez Carl Schmanns w 1913 roku jako stalową konstrukcję szkieletową. Jest on uważany za jedyny dom towarowy w stylu secesyjnym w Niemczech. Za nim po prawej widać XV-wieczny późnogotycki kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny.

Obecnie to miejsce pełni funkcję przystanku tramwajowego, jednak tory zostały przesunięte na prawą stronę placu. Poza tym, porównując oba zdjęcia, nie są widoczne większe zmiany. Renowacja domu towarowego, który w swojej bogatej historii kilkakrotnie zmieniał nazwiska i właścicieli, odbywa się w jego wnętrzach. Warto dodać, że były one scenografią do nagodzonego Oscarami filmu "Grand Budapest Hotel".

DE
Ein Archivfoto zeigt den Demianiplatz, auf dem Kutschen in Form von Taxis stehen. Der Demianiplatz ist ein langgestreckter, zergliederter Platz in der Innenstadt, der seit 1846 den Namen des ersten Oberbürgermeisters von Görlitz, Gottlob Ludwig Demiani, trägt. Der Platz gliedert sich in einen großen gepflasterten Bereich hinter dem Kaisertrutz und einen kleineren, sich spitzzulaufenden Platz vor dem Jugendstilkaufhaus, dessen großes Gebäude im Hintergrund des Fotos zu sehen ist. Erst nach dem Beginn des Theaterbaus im Jahr 1851 wurde der Platz in zwei Teile geteilt, die ihre Aufteilung bis heute beibehalten haben.

Das sichtbare Kaufhaus wurde 1913 von Carl Schmanns als Stahlrahmenkonstruktion entworfen. Es gilt als das einzige Kaufhaus im Jugendstil in Deutschland. Dahinter, auf der rechten Seite, befindet sich die spätgotische Frauenkirche aus dem 15. Jahrhundert.

Der Platz wird jetzt als Straßenbahnhaltestelle genutzt, aber die Gleise sind auf die rechte Seite des Platzes verlegt worden. Außerdem sind beim Vergleich der beiden Fotos keine größeren Veränderungen zu erkennen. Die Renovierung des Kaufhauses, das in seiner reichen Geschichte mehrfach den Namen und den Besitzer gewechselt hat, findet in den Innenräumen statt. Es ist erwähnenswert, dass sie die Kulisse für den Oscar-prämierten Film „Grand Budapest Hotel“ waren.

baner
Skip to content