Görlitz –Dicker Turm

PL
Zdjęcie archiwalne przedstawia Marienplatz w widoczną Grubą Wieżą na pierwszym planie. Wieżę o wysokości 46 m postawiono w XIII wieku jako jedną z czterech wież stojących przy bramach prowadzących do miasta. Jej powszechnie używana nazwa odnosi się do jej rzeczywistego wyglądu, ponieważ mury u podstawy mają aż 5,37 cm grubości. Oficjalna nazwa wieży to jednak wieża Najświętszej Marii Panny, której zachowana pomimo upływu wieków płaskorzeźba jest widoczna na murach. W czasach swojej świetności była miejscem pracy i zamieszkania miejskich hejnalistów. Po lewej stronie wieży widać XV-wieczny kościół p.w. św. Anny. Przed nim stoi pomnik nadburmistrza Gottloba Ludwiga Demianiego, postawiony w 1862 roku.

Obecny plac nie zmienił swojego oryginalnego kształtu . Brakuje tylko pomnika Demianiego, który w roku 1934 został przeniesiony w inne miejsce. Zasadzono także nowe lipy i odnowiono jego nawierzchnię, stawiając fontannę, będącą (w okresie letnim) atrakcją zwłaszcza dla dzieci. Gruba Wieża uzyskała nowy, biały kolor, i jest popularnym miejscem wycieczek – z jej szczytu rozciąga się piękny widok na Marienplatz, na którym w lecie często odbywają się miejskie festyny.

DE
Das Archivfoto zeigt den Marienplatz mit dem Dicken Turm im Vordergrund. Der 46 Meter hohe Turm wurde im 13. Jahrhundert als einer von vier Türmen errichtet, die an den Toren der Stadt standen. Der umgangssprachliche Name bezieht sich auf sein tatsächliches Aussehen, denn die Wände an der Basis sind bis zu 5,37 cm dick. Der offizielle Name des Turms ist jedoch der Frauenturm, deren Relief, das trotz der Jahrhunderte erhalten geblieben ist, an den Wänden zu sehen ist. In seiner Blütezeit war es Arbeits- und Wohnort für die Jagdhornbläser der Stadt. Auf der linken Seite des Turms befindet sich die Annenkapelle aus dem 15. Jahrhundert. Davor steht ein Denkmal für den Bürgermeister Gottlob Ludwig Demiani, das 1862 errichtet wurde.

Der gegenwärtige Platz hat seine ursprüngliche Form nicht verändert. Das einzige, was fehlt, ist eine Statue von Demiani, die 1934 an einen anderen Ort versetzt wurde. Außerdem wurden neue Linden gepflanzt, die Oberfläche des Platzes wurde renoviert und ein Springbrunnen errichtet, der (im Sommer) vor allem für Kinder eine Attraktion ist. Der Dicke Turm hat einen neuen weißen Anstrich bekommen und ist ein beliebtes Ausflugsziel - von seiner Spitze hat man einen schönen Blick auf den Marienplatz, wo im Sommer oft Stadtfeste stattfinden.

baner
Skip to content