Görlitz – Dolny Rynek/Untermarkt II

PL
Zdjęcie archiwalne przedstawia widok z północnej części Dolnego Rynku na budynek Nowego Ratusza. Zdjęcie zostało wykonane tuż po postawieniu tego gmachu, czyli na początku XX wieku. Urząd Miasta się powiększał i była potrzeba rozbudowy i dodania nowych pomieszczeń dla administracji. Zastąpiono więc poprzednio istniejące starsze budynki nowych gmachem, co spowodowało, że Urząd Miasta przestał być właścicielem całej zachodniej pierzei rynku. Architektem nowego ratusza był Jürgen Kröger, który w 1903 roku ukończył budynek w stylu neorenesansowym, z podcieniami oraz umieszczonymi na wysokości 1. piętra herbami 5 górnołużyckich miast należących do istniejącego od 1346 roku Związku Sześciu Miast. Tymi miastami są Bautzen, Zittau, Kamenz, Löbau, Lubań (dzisiaj po polskiej stronie) oraz Görlitz, którego herb znajduje się na szczycie budynku. Każdy z herbów trzymany jest przez wojownika, będącego integralną częścią fasady i dodatkowo na plecach dźwigającego filar.W płycie rynku widoczne są tory tramwajowe jak również sam jadący tramwaj.

Po 100 latach widok z tego miejsca nie zmienił się znacznie. Sam budynek Ratusza nie został w żadnym stopniu zmodyfikowany, z rynku zniknęły jednak bezpowrotnie tory i tramwaje.

DE
Das Archivfoto zeigt die Ansicht des Neuen Rathauses vom nördlichen Teil des Untermarktes aus. Das Foto wurde kurz nach der Errichtung des Gebäudes, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts, aufgenommen. Das Rathaus wuchs und es bestand die Notwendigkeit, es zu erweitern und neue Räume für die Verwaltung hinzuzufügen. So wurden die zuvor bestehenden älteren Gebäude durch ein neues Gebäude ersetzt, wodurch das Rathaus nicht mehr die gesamte Westfront des Platzes besaß. Architekt des neuen Rathauses war Jürgen Kröger, der 1903 das Gebäude im Stil der Neorenaissance mit Arkaden und den Wappen der fünf Oberlausitzer Städte des seit 1346 bestehenden Sechsstädtebundes im ersten Stock fertig stellte. Diese Städte sind Bautzen, Zittau, Kamenz, Löbau, Lubań sowie Görlitz, dessen Wappen an der Spitze des Gebäudes zu sehen ist. Jedes der Wappen wird von einem Krieger gehalten, der ein fester Bestandteil der Fassade ist und zusätzlich eine Säule auf dem Rücken trägt. In der Bodenplatte des Platzes kann man die Straßenbahnschienen und die fahrende Straßenbahn selbst sehen.

Nach 100 Jahren hat sich die Aussicht von diesem Ort nicht sehr verändert. Das Rathausgebäude selbst wurde nicht verändert, aber die Gleise und Straßenbahnen sind unwiderruflich vom Platz verschwunden.

baner
Skip to content