Görlitz – Fischmarkt-Elisabethstraße

PL
Przed wytyczeniem Elisabethstraße na jej miejscu i we wschodniej kontynuacji aż do Nysy Łużyckiej znajdowały się mury miejskie. Przejście i uliczka łącząca Elisabethstraße z Fischmarkt powstały w okresie rozbudowy miasta. W obecnym kształcie ulica została wytyczona w latach 1853-1855. W 1871 r. miasto ogłosiło konkurs architektoniczny na budowę gimnazjum chłopięcego przy Elisabethstrasse; ostatecznie, w 1873 r., zakupiono i rozebrano stary blok pod budowę nowego budynku szkolnego. Wtedy właśnie powstał okazały budynek, którego majestatyczną, klasyczną bryłę rozbito przejściem, łączącym nową i starą część miasta. Budynek szkoły, wzniesiony z czerwonej cegły, od strony Elisabethstraße miał fasadę częściowo otynkowaną; wewnątrz jednak, od strony przejścia, ściany budynku były już tylko z czerwonej cegły. Widoczne na zdjęciu wejście udekorowane jest metalowym szyldem z wyobrażeniem koguta i dwoma figurami dzieci- znajdują się one tam do dzisiaj.

Obecnie przejście łączące dwie najważniejsze części miasta wygląda tak samo, jak na starych zdjęciach. Szkoła wciąż działa, obecnie jako Grundschule Innenstadt - szkoła podstawowa. Architektura budynków, po starannej renowacji, ma nadal niezmieniony od czasów budowy wygląd.

DE
Bevor die Elisabethstraße angelegt wurde, gab es an ihrer Stelle und in ihrer östlichen Fortsetzung bis zur Lausitzer Neiße eine Stadtmauer. Der Durchgang und die Gasse zwischen Elisabethstraße und Fischmarkt wurden im Zuge der Stadterweiterung gebaut. Die Straße wurde zwischen 1853 und 1855 in ihrer heutigen Form angelegt. 1871 schrieb die Stadt einen Architekturwettbewerb für den Bau einer Knabenmittelschule in der Elisabethstraße aus. 1873 wurde das alte Gebäude schließlich gekauft und für den Bau eines neuen Schulgebäudes abgerissen. Zu dieser Zeit wurde das große Gebäude errichtet, dessen majestätischer, klassizistischer Baukörper durch einen Durchgang unterbrochen wird, der den neuen und den alten Teil der Stadt miteinander verbindet. Das Schulgebäude aus rotem Backstein an der Seite der Elisabethstraße hatte eine teilweise verputzte Fassade; Im Inneren jedoch, auf der Seite des Durchgangs, waren die Wände des Gebäudes bereits nur noch aus rotem Backstein. Der Eingang, der auf dem Foto zu sehen ist, ist mit einem Metallschild mit einem Hahn und zwei Kinderfiguren geschmückt, die auch heute noch zu sehen sind.

Der Durchgang, der die beiden wichtigsten Teile der Stadt verbindet, sieht heute noch genauso aus wie auf alten Fotos. Die Schule ist immer noch im Betrieb als Grundschule Innenstadt. Die Architektur der Gebäude hat nach einer sorgfältigen Renovierung immer noch das gleiche Aussehen wie bei ihrer Errichtung.

baner
Skip to content