Görlitz – Górny Rynek/Obermarkt II

PL
Fotografia historyczna przedstawia zachodnią część Górnego Rynku w trakcie Święta Bractwa Kurkowego w 1914 roku. Takie bractwa to popularne od średniowiecza organizacje uczące mieszczan posługiwania się bronią na wypadek konieczności obrony murów miejskich. Na zdjęciu widać XIX-wieczne kamienice, wieżę Reichenbachską z XIII wieku, mającą aż 51 m wysokości, oraz znajdujący się za nią po lewej stronie barbakan Kaisertrutz z XV wieku. Wieża Reichenbachska to jedna z trzech zachowanych wież strażniczo-obronnych miasta. Wybudowano ją w XIII wieku, wtedy też powstał Górny Rynek. Na dole jest kwadratowa, w części środkowej cylindryczna, a wieńczy ją okrągły krenelaż z ostrołukowymi fryzami i kopułą. Do 1904 roku na wieży mieszkał strażnik miejski wraz z rodziną, którego zadaniem było ostrzeganie mieszkańców przed niebezpieczeństwami.

Współcześnie budynki wyglądają tak samo. W ogólnym widoku placu nic się nie zmieniło, przemianie uległa jednak jego funkcja - Rynek został przekształcony w parking samochodowy. Wieża Reichenbachska służy teraz turystom jako popularny punkt widokowy, natomiast w barbakanie Kaisertrutz utworzono Muzeum Kulturalno-Historyczne.

DE
Das historische Foto zeigt den westlichen Teil des Obermarktes während des Festes des Schützenvereins im Jahr 1914. Solche Vereine sind seit dem Mittelalter als Organisationen bekannt, die den Bürgern den Umgang mit Waffen beibringen, falls sie die Stadtmauern verteidigen müssen. Das Bild zeigt Bürgerhäuser aus dem 19. Jahrhundert, den 51 Meter hohen Reichenbacher Turm aus dem 13. Jahrhundert und links dahinter den Kaisertrutz aus dem 15. Jahrhundert. Der Reichenbacher Turm ist einer der drei erhaltenen Wach- und Wehrtürme der Stadt. Er wurde im 13. Jahrhundert erbaut, als der Obere Platz eingerichtet wurde. Er ist unten quadratisch, in der Mitte zylindrisch und wird von einem runden Zinnenkranz mit Spitzbogenfriesen und einer Kuppel gekrönt. Bis 1904 wohnte im Turm ein Stadtwächter mit seiner Familie, dessen Aufgabe es war, die Einwohner vor Gefahren zu warnen.

Die heutigen Gebäude sehen gleich aus. An der Gesamtansicht des Platzes hat sich nichts geändert, wohl aber an seiner Funktion - der Markt wurde in einen Parkplatz umgewandelt. Der Reichenbachturm dient heute als beliebter Aussichtspunkt für Touristen, während der Kaisertrutz zum Kulturhistorischen Museum umgebaut wurde.

baner
Skip to content