Görlitz- Jakobuskirche

PL
Na archiwalnym zdjęciu widać katedrę wraz z przylegającą do jej bramy zabudową mieszkalną. W ostatnich dniach II wojny światowej kościół i otaczająca go zabudowa została poważnie uszkodzona przez ostrzał artyleryjski. Zrujnowane budynki, widoczne na zdjęciu, dokumentują skalę zniszczeń. Sam kościół powstał w latach 1898-1900 według planów architekta Josepha Ebersa. Poświęcono go 6 października 1900 roku. Jego neogotycka, trzynawowa, murowana bryła halowa z 68-metrową wieżą widoczna jest z daleka. Wewnątrz znajdują się fragmenty polichromii z początków 20 wieku, w tym czasie powstały również przylegające do jednej strony bramy kamienice.

Samo otoczenie niewiele się obecnie zmieniło. W okresie powojennym prowadzono naprawy awaryjne i konserwację, odbudowywano również otaczające go kamienice, starając się zachować ich styl. Poważną przebudowę kościół przeszedł dopiero w latach 1980/81, zaś od 1994 roku kościół został podniesiony do rangi katedry diecezji Görlitz. W latach 2013-2015 przeszedł kolejny poważny remont, tym razem fasady, który przywrócił mu niezwykły urok wybitnej dominanty urbanistycznej – stojąca na wzgórzu, nieosłonięta z trzech stron katedra jest jednym z charakterystycznych punktów miasta.

DE
Das Archivfoto zeigt die Kathedrale mit den Wohngebäuden neben ihrem Tor. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs wurden die Kirche und der umliegende Gebäudekomplex durch Artilleriebeschuss schwer beschädigt. Die auf dem Foto sichtbaren Gebäuderuinen dokumentieren das Ausmaß der Zerstörung. Die Kirche selbst wurde zwischen 1898 und 1900 nach den Plänen des Architekten Joseph Ebers gebaut. Sie wurde am 6. Oktober 1900 eingeweiht. Der neugotische, dreischiffige Backsteinhallenbau mit seinem 68 Meter hohen Turm ist schon von weitem zu sehen. Im Inneren befinden sich Fragmente von Polychromie aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, zu dieser Zeit entstanden auch Stadthäuser, die an eine Seite des Tores angrenzten.

Die Umgebung selbst hat sich nun wenig verändert. In der Nachkriegszeit wurden Notreparaturen und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, und auch die umliegenden Stadthäuser wurden in dem Bemühen, ihren Stil zu erhalten, wieder aufgebaut. Die Kirche wurde erst 1980/81 grundlegend umgebaut und ist seit 1994 zur Kathedrale des Bistums Görlitz erhoben worden. In den Jahren 2013-2015 wurde sie einer weiteren umfassenden Renovierung unterzogen, diesmal der Fassade, die ihren außergewöhnlichen Charme als herausragende städtische Dominante wiederherstellte - die Kathedrale steht auf einem Hügel und ist von drei Seiten unbedeckt, was sie zu einem der Wahrzeichen der Stadt macht.

baner
Skip to content