Görlitz, Leipziger Straße

PL
Stare zdjęcie przedstawia budynki u wejścia na Leipziger Straße (ulicę Lipską) od strony Kröll Strasse Krölstraße. Krótka, jak większość ulic przedwojennego miasta, ulica Lipska to ciąg budynków znaczących z punktu widzenia historii architektury i rozwoju urbanistycznego. Cała jej zabudowa jest secesyjna; zabudowa trwała od roku 1857 do roku 1902. Zbiegło się to z rozwojem miasta; pruskie prawa miejskie zostały wprowadzone w 1833 roku, a miasto ponownie rozkwitło pod rządami pierwszego burmistrza Gottloba Ludwiga Demianiego. Wiązało się to z szybką industrializacją – powstawały nowe fabryki, pojawiały się nowe miejsca pracy. Na starym zdjęciu widać mieszczący się na rogu sklep Paula Wernera, oferujący wszelkiego rodzaju zaopatrzenie domowe – od wyrobów z ceramiki i stali po towary krótkoterminowe (prawdopodobnie spożywcze).

Dziś ta ulica, z zachowanymi po wojnie oryginalnymi budynkami, jest jednym z przykładów secesyjnej architektury. Mieszkało przy niej wiele ważnych dla miasta osobistości – kamienicę pod numerem 14 wybudował i zamieszkiwał mistrz malarski Hansen, znaczący dla historii budownictwa i rozwoju miasta. Znajdują się w niej pozostałości malarstwa sufitowego i ściennego w strefie wejściowej i na klatce schodowej.

DE
Das alte Foto zeigt die Gebäude am Eingang zur Leipziger Straße von der Krölstraße aus. Wie die meisten Straßen der Vorkriegsstadt ist auch die Leipziger Straße eine Aneinanderreihung von architekturgeschichtlich und städtebaulich bedeutenden Gebäuden. Alle Gebäude sind im Jugendstil gehalten; die Bauarbeiten dauerten von 1857 bis 1902. Dies fiel mit der Entwicklung der Stadt zusammen; 1833 wurden die preußischen Stadtrechte eingeführt und die Stadt blühte unter dem ersten Bürgermeister Gottlob Ludwig Demiani wieder auf. Dies war mit einer raschen Industrialisierung verbunden - neue Fabriken wurden gebaut und neue Arbeitsplätze geschaffen. Das alte Foto zeigt den Laden von Paul Werner an der Ecke, der alle Arten von Haushaltswaren anbot - von Keramik und Stahl bis hin zu kurzlebige Waren (wahrscheinlich Lebensmittel).

Heute ist diese Straße mit ihren nach dem Krieg erhaltenen Originalgebäuden ein Beispiel für die Architektur des Jugendstils. Viele bedeutende Persönlichkeiten lebten dort - das Haus Nummer 14 wurde von dem für die Baugeschichte und die Entwicklung der Stadt bedeutenden Malermeister Hansen gebaut und bewohnt. Es enthält die Reste von Decken- und Wandmalereien im Eingangsbereich und im Treppenhaus

baner
Skip to content