Görlitz – Mroczna Brama/Finstertor

PL
Fotografie przedstawiają zrobione w przeszłości oraz aktualnie ujęcia Mrocznej Bramy wraz ze stojącym obok Domem Kata. Pierwotnie brama była częścią fortyfikacji przedmieść i przechodziło się nią na teren najgęściej zaludnionego Przedmieścia Mikołaja. Pomiędzy przejściami mogły być spuszczane kraty, zamykając je całkowicie. Samą bramę wybudowano ją w XV wieku, i już wtedy nazywaną ją „Bramą przy strażniku zmarłych”. Sąsiadujący z nią dom ryglowy, wzniesiony we frankońskim stylu, służył za mieszkanie miejskiemu katowi – ten bowiem, że względu na specyficzny charakter swojej profesji, musiał mieszkać poza murami miasta. Dzięki inskrypcji na budynku wiemy, że w XVII wieku mieszkał w nim kat Lorenz Straßburger.

Brama i dom kata dobudowane są do murów otaczających najstarszy cmentarz miejski, czyli cmentarz św. Mikołaja. Znajduje się na nim grób szewca, filozofa i mistyka z XVI w., Jakob Böhme, oraz znakomicie zachowane przykłady barokowych nagrobków.

Obecnie, w odnowionym budynku Domu Kata mieści się w nim siedziba Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków. Brama, pozostawiona po renowacji w niezmienionej formie, jest miejscem nieustannie nieco tajemniczym .

DE
Die Aufnahmen zeigen frühere und heutige Aufnahmen des Finstertors und des Scharfrichterhauses nebenan. Ursprünglich stellte das Tor einen Teil der Befestigung der Vorstädte und führte in die am dichtesten besiedelten Nikolaivorstadt. Die Gitter konnten zwischen den Gängen heruntergelassen werden, um sie vollständig zu verschließen. Das Tor selbst wurde im 15. Jahrhundert erbaut, und schon damals hieß es „Tor bei dem Totengräber". Das benachbarte Fachwerkhaus diente dem Scharfrichter der Stadt als Wohnung, der aufgrund der Besonderheiten seines Berufs außerhalb der Stadtmauern wohnen musste. Dank der Inschrift am Gebäude wissen wir, dass im 17. Jahrhundert darin der Scharfrichter Lorenz Straßburger wohnte.

Das Tor und das Scharfrichterhaus gehören zu den Mauern, die den ältesten städtischen Friedhof umgeben, nämlich den Nikolaifriedhof. Darauf befinden sich das Grab des Schuhmachers, Philosophen und Mystikers Jakob Böhme aus dem 16. Jahrhundert sowie hervorragend erhaltene Beispiele für barocke Grabmäler.

Das renovierte Scharfrichterhaus beherbergt heute den Sitz der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Das Tor, das nach der Renovierung unverändert geblieben ist, ist ein Ort, der immer noch ein wenig geheimnisvoll ist.

baner
Skip to content