Görlitz, Obermarkt 27

PL
Stare zdjęcie przedstawia wejście na ulicę Verrätergasse (Ulicę Zdrajców, znaną też jako Zaułek Zdrajców), łączącą Langenstrasse z Górnym Rynkiem. Ulica nosi tę nazwę od 16 wieku, i wiąże się z nią jedna z miejskich legend. Według niej, w 1527 r. niezadowoleni mieszkańcy połączyli siły, aby obalić radę, zabić jej członków, a nawet podpalić miasto. Spiskowcy spotkali się w domu przy Langengasse, tuż obok wejścia do wąskiej uliczki. Do domów rozchodzili się zykle po północy, kiedy ulice były już puste. Jednak pewnej nocy zegar na wieży kościoła wybił siedem minut za wcześnie – stróż nocny zauważył wymykających się z bramy ludzi. Próba spisku została krwawo stłumiona, dziewięciu buntowników stracono, a czternastu uwięziono. Egzekucja spiskowców odbyła się na placu Fischmarkt przed dawnym Domem Akcyjnym.

Obecnie w zaułku od strony Górnego Rynku znajduje się kamienna tablica, umieszczona tam przez Radę Miasta, na której wyryto litery "D V R T" i data 1527 r., który to skrót przez wieki rozwijano jako „Der verräterischen Rotte Tür” – Zdradliwa Czerwona Brama.

Widoczny barokowy portyk to wejście do strony Górnego Rynku.

DE
Das alte Foto zeigt den Eingang zur Verrätergasse, die die Langenstraße mit dem Oberen Markt verbindet. Die Straße trägt diesen Namen seit dem 16. Jahrhundert, und eine städtische Legende ist mit ihr verbunden. Demnach schlossen sich 1527 unzufriedene Bürger zusammen, um den Rat zu stürzen, seine Mitglieder zu töten und sogar die Stadt in Brand zu setzen. Die Verschwörer trafen sich in einem Haus in der Langengasse, direkt neben dem Eingang zur Gasse. Normalerweise gingen sie nach Mitternacht nach Hause, wenn die Straßen schon leer waren. Eines Nachts jedoch schlug die Uhr im Kirchturm sieben Minuten zu früh - der Nachtwächter entdeckte Leute, die aus dem Tor schlichen. Der Verschwörungsversuch wurde blutig niedergeschlagen, neun Putschisten wurden hingerichtet und vierzehn inhaftiert. Die Verschwörer wurden auf dem Fischmarktplatz vor der ehemaligen Börse hingerichtet.

Heute befindet sich in der Gasse gegenüber dem Obermarkt eine Steintafel, die vom Stadtrat angebracht wurde und auf der die Buchstaben "D V R T" und die Jahreszahl 1527 eingraviert sind, eine Abkürzung, die über Jahrhunderte hinweg als "Der verräterischen Rotte Tür" weiterentwickelt wurde.

Der sichtbare barocke Säulengang ist der Eingang zum Obermarkt.

baner
Skip to content