Görlitz – Postplatz II

PL
Zdjęcie z początku XX wieku zostało wykonane z podestu przed wejściem do poczty. Na zdjęciu, po prawej stronie, widać XV-wieczny, późnogotycki kościół pw. Najświętszej Marii Panny. Wieża kościoła jest wysoka na 51,5 m. Po lewej stronie fotografia objęła stojący do dziś XIX-wieczny budynek, powstały w czasie rozbudowy miasta w kierunku południowym. Sam plac również ma za sobą bogatą historię – był targowiskiem miejskim, wesołym miasteczkiem, parkiem dla powozów, placem defilad i składnicą złomu – aż, w końcu, w latach 70-tych stał się miejskim placem. Do dziś jest także ważnym węzłem tramwajowym.

Aktualne zdjęcie ukazuje te same, odnowione, ale nie zmienione, budowle - z jednym nieoczywistym wyjątkiem. W głębi , za kościołem, od 1913 stoi roku dom handlowy, który zastąpił wzniesione tam wcześniej kamienice. Nie widać jednak głębokich zmian, jakie plac przeszedł w czasie całego swojego istnienia – choć może szkoda, bo, będąc jednym z mniejszych, ale strategicznie rozmieszczonych placów ma za sobą bogatą, różnorodną historię. Będący swoistym znakiem orientacyjnym kościół Frauenkirche znajdował się niegdyś u bram miasta, teraz jednak znajduje się w ścisłym centrum, kształtując jego wizerunek

DE
Das Foto vom Anfang des 20. Jahrhunderts wurde vom Bahnsteig vor dem Eingang des Postamtes aufgenommen. Auf dem Foto, auf der rechten Seite, befindet sich die spätgotische Frauenkirche aus dem 15. Jahrhundert. Der Kirchturm ist 51,5 m hoch. Das Foto zeigt links das noch bestehende Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, das im Zuge der Stadterweiterung nach Süden errichtet wurde. Auch der Platz selbst hat eine reiche Geschichte - er war ein Stadtmarkt, ein Jahrmarkt, ein Kutschenpark, ein Paradeplatz und ein Schrottplatz - bis er in den 1970er Jahren zum Stadtplatz wurde. Auch heute noch ist er ein wichtiger Straßenbahnknotenpunkt.

Das aktuelle Foto zeigt die gleichen Gebäude, renoviert, aber nicht verändert - mit einer nicht offensichtlichen Ausnahme. Im Hintergrund, hinter der Kirche, befindet sich seit 1913 ein Kaufhaus, das die früheren Mietshäuser an dieser Stelle ersetzt hat. Die tiefgreifenden Veränderungen, die der Platz im Laufe seines Bestehens erfahren hat, sind jedoch nicht sichtbar - was vielleicht schade ist, denn als einer der kleineren, aber strategisch gelegenen Plätze hat er eine reiche und abwechslungsreiche Geschichte hinter sich. Die Frauenkirche, ein Wahrzeichen, stand früher vor den Toren der Stadt, steht jetzt aber im Stadtzentrum und prägt ihr Bild.

baner
Skip to content