Görlitz – Postplatz

PL
Na zdjęciu archiwalnym widać Plac Pocztowy z 4-pietrowym, późnoklasycystycznym budynkiem, powstałym w 1868 roku, i mieszczącym się w nim Hotelem Victoria. Na 1 piętrze, pośrodku bryły gmachu, widoczny jest wysunięty balkon z czterema postaciami kariatyd. Po lewej stronie zdjęcia znajduje się do dziś istniejąca, stojąca na środku placu fontanna o nazwie Muschelminna. Przedstawia ona postać wykonanej z brązu rzymskiej bogini przyrody Flory, trzymającej na głowie muszlę. Rzeźba ma 3,44 m.; jej podstawę, wykonaną z marmuru, zdobią rzeźby będące alegoriami zmienności, romantyczności, korzyści i siły. Za fontanną widać część budynku sądu z aresztem.

Współcześnie sam kształt placu wraz z zabudowaniami pozostał, z pozoru, bez zmian. Nie ma już jednak Hotelu Victoria – w jego dawnej siedzibie funkcjonują obecnie różne firmy, a parter budynku przeznaczono na punkty handlowo-usługowe. Na plus zapisać jednak trzeba, że nie ingerowano w jego fasadę i nawet po renowacji wygląda ona jak na zdjęciu. Zmieniła się jednak rzeźba Muschelminny, która została w 1942 roku zdemontowana i przetopiona na potrzeby wojska, i jej otoczenie. Oryginalną rzeźbę zastąpiła odlana w 1993 roku i postawiona rok później.

DE
Das Archivfoto zeigt den Postplatz mit einem 4-stöckigen, spätklassizistischen Gebäude aus dem Jahr 1868, in dem das Victoria Hotel untergebracht ist. Im 1. Stock, in der Mitte des Gebäudes, befindet sich ein hervorstehender Balkon mit vier Karyatidenfiguren. Links auf dem Foto ist der immer noch existierende Brunnen in der Mitte des Platzes, die Muschelminna. Er stellt die römische Naturgöttin Flora aus Bronze dar, die eine Muschel auf dem Kopf trägt. Die Skulptur ist 3,44 m hoch; ihr Sockel aus Marmor ist mit Skulpturen verziert, die Allegorien der Wandelbarkeit, der Romantik, des Nutzens und der Stärke sind. Hinter dem Springbrunnen ist ein Teil des Gerichtsgebäudes mit dem Gefängnis zu sehen.

Heutzutage ist die Form des Platzes und der Gebäude scheinbar unverändert geblieben. Das Victoria Hotel gibt es allerdings nicht mehr - seine ehemaligen Räumlichkeiten werden heute von verschiedenen Unternehmen genutzt, und im Erdgeschoss des Gebäudes befinden sich Einzelhandels- und Dienstleistungsgeschäfte. Positiv ist jedoch, dass die Fassade nicht beeinträchtigt wurde und sie auch nach der Renovierung so aussieht wie auf dem Foto. Die Statue der Muschelminna, die 1942 für die Armee demontiert und eingeschmolzen wurde, und ihre Umgebung haben sich jedoch verändert. Die ursprüngliche Skulptur wurde 1993 durch eine gegossene Skulptur ersetzt und ein Jahr später aufgestellt.

baner
Skip to content