Görlitz, Untermarkt

PL
W centralnym punkcie fotografii znajduje się jeden z najbardziej znanych budynków miasta – dawny Ratusz Miejski, z wieżą z wyjątkowymi zegarami. Od około 1350 r. budynek ten był miejscem administracji miejskiej, władzy i jurysdykcji; w 1369 r. po raz pierwszy udokumentowano go jako ratusz. Wieża ratuszowa została podwyższona na początku XVI wieku, jej górna część, zniszczona przez piorun w 1742 r., została odbudowana przez murarza Samuela Suckerta, i do dziś przetrwała bez zmian. W 1524 na wieży umieszczono zegar z dwiema tarczami, którego dolny miał 24 godzinną tarczę. Dopiero w 1584 roku Bartholomäus Scultetus zastapił ją tarczą z 12 godzinami, co pozwoliło połączyć normalny zegar czasu ze znajdującym się nad nim zegarem faz księżyca. Schody ratuszowe, zbudowane przez Wendla Roskopfa w 1537 roku, uważane są za arcydzieło wczesnego renesansu.

Do dziś niezwykłe schody i portal wieży ratuszowej, tworzące niezwykłe obramowanie, wykorzystywane są jako tło do fotografii ślubnej. Szczególne wrażenie robi też dolny zegar, w tarczy którego umieszczono rzeźbę głowy strażnika miejskiego. Legenda głosi, że strażnik miejski został kiedyś zamurowany żywcem w wieży, ponieważ przespał pożar miasta. Z wybiciem każdej pełnej godziny co minutę otwiera oczy, świecące na pomarańczowo, co ma odzwierciedlać ogień miejski.

DE
Im Mittelpunkt des Bildes steht eines der berühmtesten Gebäude der Stadt - das ehemalige Rathaus mit seinem Turm mit den einzigartigen Uhren. Ab etwa 1350 war dieses Gebäude Sitz der städtischen Verwaltung, Macht und Gerichtsbarkeit; 1369 wurde es erstmals als Rathaus erwähnt. Der Rathausturm wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts aufgestockt; sein oberer Teil, der 1742 durch einen Blitzschlag zerstört wurde, wurde von dem Steinmetz Samuel Suckert wieder aufgebaut und ist bis heute unverändert erhalten geblieben. Im Jahr 1524 wurde auf dem Turm eine Uhr mit zwei Zifferblättern angebracht, von denen das untere ein 24-Stunden-Zifferblatt hatte. Erst 1584 ersetzte Bartholomäus Scultetus das Zifferblatt durch ein 12-Stunden-Zifferblatt und kombinierte so die Normalzeituhr mit der darüber liegenden Mondphasenuhr. Die Rathaustreppe, 1537 von Wendel Roskopf erbaut, gilt als Meisterwerk der Frührenaissance.

Noch heute werden die ungewöhnliche Treppe und das Portal des Rathausturms, die einen ungewöhnlichen Rahmen bilden, als Kulisse für Hochzeitsfotos genutzt. Besonders beeindruckend ist auch die untere Uhr, deren Zifferblatt eine Skulptur des Kopfes der Stadtwache zeigt. Die Legende besagt, dass der Stadtwächter einst lebendig im Turm eingemauert wurde, weil er einen Stadtbrand verschlafen hatte. Zu jeder vollen Stunde öffnet er seine Augen, die orange leuchten und das Feuer der Stadt widerspiegeln.

baner
Skip to content