Görlitz, Wiadukt / Viadukt

PL
Na zdjęciu widoczny jest wiadukt kolejowy od strony Görlitz. Wiadukt na Nysie w Görlitz to most kolejowy nad Nysą Łużycką pomiędzy Niemcami a Polską. Most o długości 475 metrów jest jednym z największych i najstarszych mostów kolejowych w Niemczech. Otwarto go 1847 r. wraz z linią kolejową łączącą Görlitz i Kohlfurt (dziś Węgliniec), w ramach ówczesnego połączenia kolejowego między stolicą Saksonii Dreznem a stolicą prowincji Śląsk Wrocławiem. We wrześniu 1923 roku trasę zelektryfikowano. Zabudowania, widoczne po prawej stronie zdjęcia nad wiaduktem, to browar Landskron.

Najwyższe łuki wiaduktu zostały wysadzone w powietrze pod koniec II wojny światowej, odbudowano je w latach 50. pod polskim kierownictwem. Ze względu na bardziej płaskie podejście od strony Zgorzelca większość konstrukcji mostu znajduje się po stronie polskiej. Bardziej płaska część z mniejszymi łukami pozostała nieuszkodzona podczas II wojny światowej i do dziś jest w dużej mierze w pierwotnym stanie, wyraźnie jednak różni się kolorystycznie od starszej części wiaduktu. Obecnie ze Zgorzelca do Görlitz kursuje aż 13 pociągów osobowych dziennie, odbywa się tu również, znacznie już okrojony, ruch towarowy. Zabudowania browaru pozostały niezmienione

DE
Das Bild zeigt ein Eisenbahnviadukt auf der Görlitzer Seite. Das Neiße-Viadukt in Görlitz ist eine Eisenbahnbrücke über die Lausitzer Neiße zwischen Deutschland und Polen. Mit einer Länge von 475 Metern ist die Brücke eine der größten und ältesten Eisenbahnbrücken in Deutschland. Sie wurde 1847 zusammen mit der Bahnstrecke zwischen Görlitz und Kohlfurt als Teil der damaligen Eisenbahnverbindung zwischen der sächsischen Landeshauptstadt Dresden und der niederschlesischen Landeshauptstadt Breslau eröffnet. Die Strecke wurde im September 1923 elektrifiziert. Das rechts auf dem Foto über dem Viadukt sichtbare Gebäude ist die Landskronbrauerei.

Die höchsten Bögen des Viadukts wurden am Ende des Zweiten Weltkriegs gesprengt und in den 1950er Jahren unter polnischer Leitung wieder aufgebaut. Aufgrund der flacheren Annäherung von der Zgorzelec-Seite aus befindet sich der größere Teil der Brückenkonstruktion auf der polnischen Seite. Der flachere Teil mit den kleineren Bögen blieb im Zweiten Weltkrieg unbeschädigt und ist heute noch weitgehend im Originalzustand erhalten, unterscheidet sich aber farblich deutlich vom älteren Teil des Viadukts. Heute verkehren täglich bis zu 13 Personenzüge von Zgorzelec nach Görlitz, ebenso wie der Güterverkehr, der bereits erheblich reduziert wurde. Die Gebäude der Brauerei blieben unverändert.

baner
Skip to content