Görlitz – wieża Mikołaja/Nikolaiturm

PL
Zdjęcie historyczne pokazuje ulicę Nikolaistraße z wieżą Mikołaja na jej końcu. Ta 45 m wysokości wieża jej pozostałością po średniowiecznych fortyfikacjach miejskich. Wybudowano ją prawdopodobnie przed 1250 rokiem. Sklepiona jest barokowym hełmem z galeryjką wspartą na ośmiu kolumienkach, który zastąpił dawny, spiczasty hełm gotycki. Sama Brama Mikołajska, będąca niegdyś integralną częścią wieży, podzieliła los pozostałych wrót miejskich i została rozebrana w pierwszej poł. XIX wieku. W 1399 r. wieża i brama zostały wyremontowane, przy czym spłonęły, co powtórzyło się jeszcze w 1642 oraz 1717 roku. W 1586 piorun zabił pełniącego dyżur na wieży wartownika. Kamienice, stojące przy tej uliczce, prezentują styl od gotyckiego po klasycystyczny. Za wieżą rozpoczyna się Przedmieście Mikołaja.

Współcześnie miejsce to niewiele się zmieniło. Pomimo pozorów zaniedbania, wieża jest ważnym elementem historii miasta. Będąca do 1904 r. mieszkaniem dla miejskich hejnalistów, przejęta została przez stowarzyszenie „Zirkel Görlitzer Heimatforscher e.V."Nadało jej ono charakter wieży wystawienniczej i widokowej - na 7 piętrach prezentowane są różne eksponaty z historii Görlitz.

DE
Die historische Aufnahme zeigt die Nikolaistraße mit dem Nikolaiturm am Ende. Dieser 45 m hohe Turm ist ein Überbleibsel der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Er wurde vermutlich vor dem Jahr 1250 erbaut. Sie wird von einer barocken Kuppel mit einer von acht Säulen getragenen Galerie überwölbt, die die frühere spitze gotische Kuppel ersetzt. Das Nikolaustor selbst, einst integraler Bestandteil des Turms, teilte das Schicksal der anderen Stadttore und wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts abgetragen. 1399 wurden der Turm und das Tor renoviert, dabei sind sie aber abgebrannt, was sich 1642 und 1717 wiederholte. 1565 wurde ein Wächter auf dem Wachturm vom Blitz erschlagen. Die Häuser in dieser Straße sind in verschiedenen Stilen, von der Gotik bis zum Klassizismus gehalten. Hinter dem Turm beginnt die Nikolaivorstadt.

Gegenwärtig hat sich der Ort nicht sehr verändert. Trotz seiner scheinbaren Vernachlässigung ist der Turm ein wichtiger Teil der Stadtgeschichte. Der Verein "Zirkel Görlitzer Heimatforscher e.V." übernahm das Gebäude, das bis 1904 die Heimat der Stadtschützen war. Er erhielt den Charakter eines Ausstellungs- und Aussichtsturms - auf seinen 7 Etagen werden verschiedene Exponate aus der Geschichte von Görlitz präsentiert.

baner
Skip to content