Görlitzer Most Staromiejski budowa/Bau der Görlitzer Altstadtbrücke

PL
To zdjęcie dokumentuje budowę stalowo- kamiennej wersji Mostu Staromiejskiego – w tej wersji przetrwał on i służył mieszkańcom aż do maja 1945 r. Jednak sam most istniał tu już niemal od początków istnienia miasta – pierwsza jego wersja powstała w 1298 r. Od początku był ważnym punktem przeprawy dla karawan handlowych. Drewniany most wielokrotnie niszczyły powodzie, pożary i kra – aż w końcu, w latach 1906/1907 zbudowano stalowo -kamienny most. Podczas jego budowy wyburzono fabrykę sukna i kościół Świętego Ducha. Po wysadzeniu, po raz pierwszy od założenia miasta w średniowieczu, rzeka w tym miejscu pozostawała bez przeprawy. Ostatnie jego resztki usunięto w 1950 roku.

Dzisiejszy Most Staromiejski został oficjalnie otwarty 20 października 2004 r. Od tego czasu most symbolizuje zrastanie się Europejskiego Miasta Görlitz/Zgorzelec. Prowadzą przez niego droga Via Regia (najstarszego i najdłuższego połączenia lądowego między Europą wschodnią i zachodnią, istniejącego od ponad 2000 lat i łączącego 8 krajów europejskich), oraz dwa szlaki pątnicze: Wielkopolska i Dolnośląska Droga św. Jakuba, które łączą się z europejską siecią Camino de Compostela. Na moście rozpoczyna się także Ekumeniczna Droga Pątnicza.

DE
Dieses Foto dokumentiert den Bau der Stahl- und Steinversion der Altstadtbrücke, die in dieser Form bis Mai 1945 erhalten blieb und den Bürgern diente. Die Brücke selbst existierte hier jedoch fast seit den Anfängen der Stadt - die erste Version wurde 1298 gebaut. Die Holzbrücke wurde immer wieder durch Überschwemmungen, Brände und Hochwasser zerstört, bis 1906/1907 eine Brücke aus Stahl und Stein gebaut wurde. Während der Bauarbeiten wurden eine Tuchfabrik und die Heilig-GeistKirche abgerissen. Nach der Sprengung wurde der Fluss zum ersten Mal seit der Gründung der Stadt im Mittelalter nicht mehr überquert. Seine letzten Überreste wurden 1950 entfernt.

Die heutige Altstadtbrücke wurde am 20. Oktober 2004 offiziell eröffnet. Seitdem ist die Brücke ein Symbol für das Zusammenwachsen der Europastadt Görlitz/Zgorzelec. Sie führt über die Via Regia (die älteste und längste Landverbindung zwischen Ost- und Westeuropa, die seit über 2000 Jahren besteht und acht europäische Länder miteinander verbindet) sowie über zwei Pilgerrouten: den Großen und den Niederschlesischen Jakobsweg, die an das europäische Netz des Camino de Compostela angeschlossen sind. Der Ökumenische Pilgerweg beginnt ebenfalls an der Brücke

baner
Skip to content