Most Staromiejski / Altstadtbrücke

PL
Zdjęcie archiwalne przedstawia ujęcie z lewego brzegu Nysy Łużyckiej na Most Staromiejski. Po raz pierwszy o moście wspomniano już w 1298 roku. Wielokrotnie przebudowywany (na przestrzeni stuleci niszczyły go powodzie, pożary i kra), ostatnią przebudowę przeszedł w 1907 roku – tym razem stanął jako łukowa konstrukcja stalowo-kamienna. W tym stanie dotrwał do końca Drugiej Wojny Światowej. Po lewej stronie zdjęcia widać część budynku czterokołowy młyna.

Obecna fotografia przedstawia zgoła inny widok. Historyczny most został wysadzony w powietrze na dzień przed zakończeniem II wojny światowej. Przez wiele lat nie było w tym miejscu przeprawy przez rzekę graniczną. Most, który widać na zdjęciu, powstał dopiero w 2004 roku – jest to konstrukcja stalowa o długości niemal 80 m. W wysokiej wieży, widocznej po polskiej stronie, dawniej znajdował się foluszniczy młyn trójkołowy, a później spichlerz. Od 1998 roku przyozdabia go płaskorzeźba WAZE - Wizerunek Artystyczny Zjednoczonej Europy. Ma ona 100 m² powierzchni i została wykonana przez Vahana Bego i Michała Bulaka z płytek ceramicznych. Za byłym spichlerzem po prawej stronie widoczne są postawione na nowo budowle Placu Pocztowego.

DE
Das Archivfoto zeigt eine Aufnahme vom linken Ufer der Lausitzer Neiße zur Altstadtbrücke. Zum ersten Mal wurde die Brücke schon 1298 erwähnt. Sie wurde mehrmals wieder aufgebaut (im Laufe der Jahrhunderte wurde sie durch Überschwemmungen, Brände und Eisschollen zerstört) und wurde zuletzt 1907 wieder aufgebaut - diesmal als Stahlbogen- und Steinkonstruktion. In diesem Zustand überlebte sie bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Auf der linken Seite des Fotos ist ein Teil der Vierradenmühle zu sehen.

Das aktuelle Foto zeigt eine völlig andere Ansicht. Die historische Brücke wurde am Tag vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs gesprengt. Viele Jahre lang gab es an dieser Stelle keinen Grenzflussübergang. Die Brücke, die auf dem Foto zu sehen ist, wurde erst 2004 gebaut - sie ist eine fast 80 m lange Stahlkonstruktion. In dem hohen Turm, der auf der polnischen Seite zu sehen ist, befand sich früher eine Dreiradenmühle und später ein Getreidespeicher. Seit 1998 verziert ihn das Mosaikgesicht WAZE – das künstlerische Abbild des vereinten Europas. Es hat eine Fläche von 100 m² und wurde von Vahan Bego und Michał Bulak aus Keramikfliesen hergestellt. Hinter dem ehemaligen Getreidespeicher auf der rechten Seite sind die neu errichteten Gebäude des Postplatzes zu sehen.

baner
Skip to content