Przy Moście Staromiejskim / An der Altstadtbrücke

PL
Stare zdjęcie przedstawia fragment jednej z najstarszych ulic w Görlitz, znajdującą się w obrębie ścisłej starówki miasta. Widoczny na zdjęciu budynek znajduje się na rogu Hainwald i NeisseStrasse, łącząc się dalej z ulicą Bei der Peterskirche. Prowadziła tędy droga do zamku i dworu komorniczego, skąd we wczesnym średniowieczu komornik w imieniu króla Czech zarządzał losami ośrodka handlowego. W miejscu widocznego budynku znajdowała się kiedyś jedna z ufortyfikowanych strażnic. Napisy, widoczne na dalszym planie zdjęcia, znajdowały się na młynie miejskim, stojącym do dziś przy Moście Staromiejskim.

To rozwidlenie ulic zachowało do dziś swój urok i charakter. Po renowacji kamic widocznych po prawej stronie zdjęcia otwarto w nich kawiarnie z ukrytymi ogrodami. We wnęce domu, znajdującego się w centralnym punkcie zdjęcia, Za gęstą zasłoną bluszczu, ukryta jest jedna z wielu intrygujących miejskich fontann, przedstawiająca dzieci kąpiące się w przypominający garnek naczyniu. W mieście określa się ją żartobliwie mianem „fontanny kanibali”. W podcieniach budynku, wejście do których widzimy na bocznej ścianie budynku przy domu, mieści się obecnie mały browar.

 

DE
Das alte Foto zeigt ein Fragment einer der ältesten Straßen von Görlitz, die sich im Bereich der Altstadt befindet. Das auf dem Bild zu sehende Gebäude befindet sich an der Ecke Hainwald-Neißestraße, die weiter zur Bei der Peterskirche führt. Hier führte der Weg zur Burg und zum Vogteihof, von dem aus der Vogt im frühen Mittelalter im Auftrag des böhmischen Königs die Geschicke des Handelsplatzes verwaltete. An der Stelle des sichtbaren Gebäudes befand sich früher einer der befestigten Wachtürme. Die Inschriften, die im Hintergrund des Fotos zu sehen sind, befanden sich an der Stadtmühle, die noch an der alten Stadtbrücke steht.

Diese Straßengabelung hat ihren Charme und Charakter bis heute bewahrt. Nach der Renovierung der Steine, die auf der rechten Seite des Bildes zu sehen sind, wurden in ihnen Cafés mit versteckten Gärten eröffnet. In der Nische des Hauses in der Bildmitte verbirgt sich hinter einem dichten Vorhang aus Efeu einer der vielen faszinierenden Stadtbrunnen, der Kinder beim Baden in einem topfähnlichen Gefäß zeigt. In der Stadt wird er scherzhaft als "Kannibalenbrunnen" bezeichnet. In der Arkade, deren Eingang an der Seite des Gebäudes neben dem Haus zu sehen ist, befindet sich heute eine kleine Brauerei.

baner
Skip to content