Kirche Nochten Kościół w Nochten

Historia kościoła w Nochten

Historia wsi jest zawsze ściśle związana z jej kościołem. Mała wioska Nochten nie jest od tej reguły wyjątkiem. Pierwszym kościołem w tej miejscowości był prawdopodobnie kościół drewniany, podobny do tego, który można dziś podziwiać w Sprey.

Po katastrofalnych zniszczeniach w Tzschelln podczas wojny trzydziestoletniej, proboszczowi przydzielono nową parafię i mieszkanie. W ten sposób kościół Nochten stał się głównym kościołem. Do 1936 r. odbywały się w nim naprzemiennie nabożeństwa niemieckie i łużyckie. 1346 Pierwsza udokumentowana wzmianka o kościele w rejestrze diecezji miśnieńskiej, przekazana w kopii z 1495 r. Nochten jest wymieniony jako „filia” Gablenz. 1540 W wyniku reformacji społeczność na włościach murżakowskich przeszła na wyznanie luterańskie. 1588 Nochten i Boxberg są parafiami i należą do głównej parafii Tzschelln. Pierwszym proboszczem tej nowo powstałej parafii był Simon Zabran.
W 1635 roku probostwo w Nochten przejmuje pastor Georgius Regius z Forst. Niestety, nie można już prześledzić, jak długo on lub jego następcy zajmowali swoje stanowisko. Wszystkie potrzebne dokumenty zaginęły w wyniku wojny trzydziestoletniej.

1671 Pastor Georg Cunnisius zapoczątkowuje najstarszą księgę kościelną gminy.
1699 Na ogrodzeniu kościoła zostaje umieszczony kij Łazarza (kij ofiarny).
1701 W kościele zostaje umieszczony ołtarz, wykonany przez H. Dreyßgmarckena (rzeźbiarza z Muskau). 1753 Kościół otrzymuje dzwonek w darze od hrabiego von Gersdorf. W tym czasie dokonano innych darowizn w postaci świeczników, pucharów, obrusów, woreczków, dzbanka i krucyfiksu. W kolejnych latach pojawiają się również ławy, które pochodzą z warsztatu mistrza stolarstwa z Muskau.
1748/49 Z pomocą patrona Johanna Alexandra Grafa von Callenberga odbudowano kościół w stylu wiejskiego baroku.
1759 W tym roku zainstalowano galerie, stalle i ołtarz ambonowy. Na lustrach galerii widnieją łużyckie napisy z Nowego Testamentu.
1882 Piorun uderza w kościół. Nie ma ognia, ale zniszczona jest część wieży i dachu kościoła, a także duże fragmenty sufitu i wiele okien. W okresie letnim kościół jest odnawiany, a wnętrza malowane. Następnie w sierpniu ponownie uderza piorun, który ponownie zniszczył wieżę i dach, wyrwał dziury w suficie i uszkodził nowe złocenia ambony i ołtarza.
1887 Gmina otrzymuje chrzcielnicę wykonaną z piaskowca.
1899 Trzy dzwony z brązu zostają oddane do użytku, celebruje się ich konsekrację. Niestety dwa z nich zostały zarekwirowane w czasie I wojny światowej. W kościele pozostaje tylko środkowy dzwon. 1925 Patron Adolf Graf von Arnim przekazuje gminie dwa nowe dzwony, dzięki czemu w kościele ponownie pojawiły się trzy. Jednak ze względu na bardzo zniszczony stan kalenicy nie można ich uruchomić.
1934 Wnętrze kościoła zostaje ponownie odnowione. Podczas dożynek odbywa się ceremonia ponownego poświęcenia.
1989 Po raz pierwszy w historii zboru Nochtens, kobieta rozpoczyna posługę jako pastor.

Christa Schröder pojawia się w czasie wielkiego przewrotu. Wiele rzeczy, które były nie do pomyślenia w poprzednich latach, staje się teraz możliwe. W oparciu o wkład własny i wsparcie finansowe rozpoczyna się gruntowny remont kościóła Nochten. Do parafii Nochten-Boxberg należą Sprey, Nochten i Boxberg. Wszystkie trzy są częścią gminy Boxberg/ O.L.
Kościół jest otwarty na zwiedzanie i modlitwę codziennie od 9:00 do 18:00 od marca do października.

Kontakt:
Bettina Jordanov
———
Halbendorfer Str. 21
02943 Boxberg/ O.L.
Telefon (+49 35895) 50212
Fax (+49 35895) 50490
gemeinde@kirche-boxberg.de
Biuro Kościelne: Katja Pietzsch
Paul-Schneider-Weg 74
02943 Boxberg/ O.L.
Telefon (+49 35773-30317)
Sprechstunde: Dienstag 9-12 Uhr

Skip to content