Kirche Schleife / Kościół Schleife

Kościół Schleife

Kościół został zbudowany w stylu późnogotyckim z kamieni polnych na przełomie 13/14 wieku. Po raz pierwszy pojawia się w rejestrze diecezji miśnieńskiej z 1346 r. jako instytucja należąca do prepozyta budziszyńskiego.
Prezbiterium kościoła Schleifer jest jedynym zachowanym świadectwem późnogotyckiej architektury w regionie. W 1685 dobudowano do niego nawę, a w 1825 r. uzupełniono o wieżę kościelną.

Pierwsze organy zainstalowano w ramach remontu w 1859 roku. Jest to dzieło dolnołużyckiego organmistrza EDUARDA GLIETSCHA z Luckau, zbudowano je w tym samym roku. W 1873 roku firma Schlag & Söhne ze Schweidnitz przeprowadziła czyszczenie i strojenie.

Ponieważ kościół został poważnie zniszczony w trakcie wojny, organy zostały odbudowane przez firmę Hermann Eule z Budziszyna i rozbudowane o dwie klawiatury. Pod koniec drugiej wojny światowej, 16 i 17 kwietnia 1945 roku, kościół został poważnie uszkodzony. Odbudowa trwała do października 1946 roku. Nowy krucyfiks postawiono w 1948 roku. Został  wyrzeźbiony przez uciekającą ze Śląska artystkę Dorotheę von Philippsborn, która pracowała w domu w Trebendorfie.

W latach 1962/63 odnowiono wnętrze kościoła. Odkryto stare freski, które są widoczne do dziś.

W latach 1993/94 i 2011/12 miały miejsce dalsze prace remontowe w kościele.
Dzisiejsza parafia Schleifer, liczy sobie ok. 1500 protestanckich parafian, obejmuje 8 wsi: Loop, Rohne, Mulkwitz, Mühlrose, Trebendorf, Halbendorf, Groß Düben i Lieskau w Brandenburgii.

Kontakt:
Ewangelicka Parafia Schleife
Friedensstraße 68 I 02959 Schleife
Telefon: +49 35773 76211
Fax: +49 35773 99 82 46
Mail: ev.kg.schleife@gmx.de
Web: www.ev-kg-schleife.de

Skip to content