Zgorzelec, Daszyńskiego-Szkolna / Daszyńskiego-Szkolna-Straße

PL
Dawna fotografia przedstawia widok z ul. Daszyńskiego (najpierw była to Rabengasse, później Prager Straße ) na łącznik z ulicą Szkolną (dawnej Scultetusweg). Tędy właśnie prowadziła droga do kompleksu zabudowań, zwanego Kruczym Folwarkiem (Rabenvorwerk). Miejsce to jest ściśle związane z Bartłomiejem Scultetusem – słynnym łużyckim uczonym, astronomem, kartografem i dziejopisarzem. Na zdjęciu widać również nieistniejącą już zabudowę prawej strony ulicy – to dawne domy garbarzy (zajmujących się garbowaniem skór, co było głównym źródłem utrzymania mieszkańców tej dzielnicy). Niegdyś ich domy stanowiły efektowną zabudowę aż do samego brzegu wody, i to one, jako pierwsze, odczuwały skutki każdej powodzi na Nysie – po nich też zawsze były, choćby w prowizoryczny sposób, odbudowywane. Tworzyły zamknięty ciąg wzdłuż bardzo wąskiej wówczas ulicy.

Teraz nie ma już po nich nawet śladu - po zakończeniu II wojny światowej opuszczone, stare domy stopniowo wyburzano w latach 50. ubiegłego wieku. Co ciekawe, budynki po lewej stronie zdjęcia (domy i kamienice), do dziś pozostały niemal niezmienione. Brak domów garbarzy pozwolił na poszerzenie ulicy, która obecnie pełni rolę miejskiego deptaka i z której rozciąga się piękny widok na starówkę Goerlitz

DE
Das alte Foto zeigt den Blick von der Daszyńskiego-Straße (zuerst Rabengasse, später Prager Straße) auf die Einmündung der Szkolna-Straße (früher Scultetusweg). Dies war die Straße, die zu dem Gebäudekomplex namens Rabenvorwerk führte. Dieser Ort ist eng mit Bartholomäus Scultetus verbunden - dem berühmten Lausitzer Gelehrten, Astronomen, Kartografen und Historiker. Auf dem Foto sind auch die Gebäude auf der rechten Straßenseite zu sehen, die heute nicht mehr existieren - es handelt sich um die ehemaligen Häuser der Gerber (das Gerben von Leder war die Haupteinnahmequelle der Bewohner dieses Viertels). Ihre Häuser waren früher imposante Bauten bis an die Wasserkante, und sie waren die ersten, die jedes Hochwasser der Neiße zu spüren bekamen - danach wurden sie immer wieder, wenn auch nur provisorisch, neu aufgebaut. Sie bildeten eine geschlossene Reihe entlang der damals sehr engen Straße.

Heute ist von ihnen nichts mehr zu sehen - nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die verlassenen alten Häuser in den 1950er Jahren nach und nach abgerissen. Interessanterweise sind die Gebäude auf der linken Seite des Bildes (Wohnhäuser und Mietskasernen) bis heute fast unverändert geblieben. Der Wegfall der Gerberhäuser ermöglichte die Verbreiterung der Straße, die heute als Stadtpromenade dient und einen schönen Blick auf die Görlitzer Altstadt bietet.

baner
Skip to content