Zgorzelec – Górny Młyn / Obermühle

PL
Zdjęcie archiwalne przedstawia zespół budynków młynu wodnego, który pierwotnie założony został w XIV wieku. Górny Młyn był jednym z trzech dużych młynów zbożowych, funkcjonujących w mieście. W XVI wieku na terenie młyna działały również folusz , papiernia i huta miedzi , a także tłocznia kuźni kos. Woda z rzeki, potrzebna do napędzania młyna, została spiętrzona i poprowadzona między zachodnim brzegiem a wyspą na Nysie. W kwietniu 1830 r. roku budynki uległy całkowitemu zniszczeniu w pożarze. Do tego czasu zabudowania młyna były tylko półstałe. Odbudowano je – już w pełni z cegły i kamienia - jeszcze w tym samym roku. Od 1994 roku młyn nie działa.

Obecne zabudowania nie zmieniły się, poprawiono jedynie dach budynku po lewej stronie. Teraz znajdują się w nim hotel i restauracja, z tarasem widokowym na Nysę i Most Staromiejski, a od 2001 roku działa również browar, będący najbardziej wysuniętym na wschód browarem w Niemczech. W związku z położeniem, zabudowania znacznie ucierpiały podczas powodzi w sierpniu 2010 r., udało się je jednak po raz kolejny uratować i rozbudować. Przy młynie, po raz pierwszy od 1945 roku, działa wypożyczalnia łodzi, skomunikowana ze ścieżką rowerową Odra-Nysa.

DE
Das Archivfoto zeigt einen Gebäudekomplex einer Wassermühle, die ursprünglich im 14. Jahrhundert errichtet wurde. Obermühle war eine von drei großen Getreidemühlen, die in der Stadt betrieben wurden. Im 16. Jahrhundert gab es in der Nähe der Mühle auch eine Walk-, eine Papier- und eine Kupfermühle und Pochwerke einer Sensenschmiede. Das für den Antrieb der Mühle benötigte Flusswasser wurde aufgestaut und zwischen dem Westufer und der Neißeinsel geleitet. Im April 1830 wurden die Gebäude durch das Feuer vollständig zerstört. Bis dahin waren die Mühlengebäude nur halbmassiv. Sie wurden – schon vollständig aus Ziegelsteinen und Stein – noch im gleichen Jahr wiederaufgebaut. Seit 1994 ist die Mühle nicht mehr im Betrieb.

Die heutigen Gebäude haben sich nicht verändert, nur das Dach des Gebäudes auf der linken Seite wurde ausgebessert. Heute beherbergt es ein Hotel und ein Restaurant mit einer Terrasse mit Blick auf die Neiße und die Altstädter Brücke und seit 2001 auch eine Brauerei, die östlichste Brauerei in Deutschland. Aufgrund seiner Lage wurden die Gebäude während des Hochwassers im August 2010 stark in Mitleidenschaft gezogen, konnten aber erneut gerettet und erweitert werden. An der Mühle gibt es zum ersten Mal seit 1945 einen Bootsverleih, der an den Oder-Nysa-Radweg angeschlossen ist.

baner
Skip to content