Zgorzelec – Miejski Dom Kultury / Städtisches Kulturzentrum

PL
Na zdjęciu archiwalnym widać budowę gmachu Górnołużyckiej Hali Pamięci. Konkurs architektoniczny, na który wpłynęło 47 projektów zwyciężył Hugo Behr. Budowa trwała 4 lata między 1898 a 1902 rokiem. Budynek powstawał w stylu wilhelmińskiego neobaroku i początkowo mieściło się w nim muzeum Cesarza Wilhelma. Widoczne jest zaawansowane stadium budowy z murami i niektórymi płaskorzeźbami, lecz jeszcze bez kopuły na szczycie. Obiekt założono na planie kwadratu o boku długości 19 m. Uroczystego otwarcia dokonał cesarz Wilhelm II 28 listopada 1902 r.; 6 lipca 1950 roku podpisano w tym budynku tzw. Układ Zgorzelecki, tj. Układ między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej. Podpisany został przez premierów Józefa Cyrankiewicza i Otto Grotewohla.

Aktualne zdjęcie przedstawia gmach w pełnej okazałości. Kopuła, której wysokość sięga 42 m jest obecnie remontowana, na przestrzeni czasu dobudowano również schody podjazdu przed głównym wejściem. Dziś w budynku znajduje się siedziba Miejskiego Domu Kultury. Gmach jest największą atrakcją architektoniczną Zgorzelca. Stoi w otoczeniu zieleni, w parku im. Jerzego Popiełuszki.

DE
Das Archivfoto zeigt den Bau der Oberlausitzer Gedenkhalle. Die architektonische Ausschreibung, für die 47 Entwürfe eingereicht wurden, wurde von Hugo Behr gewonnen. Der Bau dauerte 4 Jahre und zwar zwischen den Jahren 1898 und 1902. Das Gebäude wurde im wilhelminischen Neobarockstil errichtet und beherbergte ursprünglich das Kaiser-Wilhelm-Museum. Es ist das fortgeschrittene Stadium der Konstruktion mit Mauern und einigen Reliefs zu sehen, aber noch ohne die Kuppel auf der Spitze. Das Objekt wurde auf einem quadratischen Grundriss mit einer Seitenlänge von 19 m gegründet. Die feierliche Eröffnung wurde von Kaiser Wilhelm II. am 28. November 1902 durchgeführt; Am 5. Juli 1950 wurde in diesem Gebäude das Görlitzer Abkommen, d.h. Abkommen über den Verlauf der deutsch-polnischen Grenze an Oder und Neiße zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Republik Polen unterzeichnet. Das Dokument wurde von den Premierministern Otto Grotewohl und Józef Cyrankiewicz unterzeichnet.

Das aktuelle Foto zeigt das Gebäude in seiner vollen Pracht. Die Kuppel, die eine Höhe von 42 Metern erreicht, wird derzeit renoviert, und auch die Treppe der Auffahrt vor dem Haupteingang ist im Laufe der Zeit hinzugefügt worden. Heutzutage befindet sich im Gebäude das Städtische Kulturzentrum. Das Gebäude ist die größte architektonische Attraktion von Zgorzelec. Es steht umgeben von Grünanlage, im Jerzy-Popiełuszko-Park.

baner
Skip to content