Zgorzelec, widok z mostu Staromiejskiego/Blick von der Altstadtbrücke

PL
Dawne zdjęcie przedstawia widok na młyn trójkołowy (Dreiradenmühle) i jaz wodny, wykonany z Mostu Staromiejskiego. Młyn był jednym z trzech dużych młynów zbożowych w mieście Görlitz , ale służył też garbarzom jako folusz. Jego nazwa wzięła się bezpośrednio od napędu - trzech kół (Raden), które napędzane były przez wodę spiętrzoną przy jazie. Młyn powstał już w XIII wieku, o od tej pory był często odbudowywany lub przebudowywany w związku z powodziami, pożarami czy oblężeniem w 1641 roku. Doszczętnie spłonął w pożarze w 1925 roku, odbudowano go wtedy po raz kolejny, dodając w 1938 roku wysoki na 34 metry silos zbożowy.

Ten właśnie silos, przypominający wieżę, jest dziś symbolem miasta Zgorzelec. W budynku młyna przy ulicy Wrocławskiej, na dziedzińcu młyna i na Nysie znajduje się restauracja z tarasem. W 2012 roku wyremontowano budynki przy ulicy Wrocławskiej oraz północną dobudówkę dawnego silosu zbożowego, część zabudowań niszczeje jednak bezpowrotnie. Tam, gdzie przed wojną istniały jeszcze szeregowe zabudowania, obecnie znajduje się część rekreacyjna. Widoczna na silosie płaskorzeźba to WAZE czyli Wizerunek Artystyczny Zjednoczonej Europy, autorstwa Vahan Bego i Michała Bulaka.

DE
Das frühere Foto zeigt eine Ansicht der Dreiradenmühle und des Wasserwehrs, aufgenommen von der Altstadtbrücke. Die Mühle war eine von drei großen Getreidemühlen in der Stadt Görlitz, diente aber auch den Gerbern als Walkmühle. Sein Name kommt direkt vom Antrieb - drei Räder, die durch das an der Wehr aufgestaute Wasser angetrieben wurden. Die Mühle wurde bereits im 13. Jahrhundert erbaut und seither aufgrund von Überschwemmungen, Bränden oder der Belagerung im Jahr 1641 immer wieder umgebaut oder rekonstruiert. Bei einem Brand im Jahr 1925 brannte es vollständig ab, wurde aber 1938 wieder aufgebaut und um ein 34 Meter hohes Getreidesilo ergänzt.

Dieses turmartige Silo ist heute das Symbol von Zgorzelec. Im Mühlengebäude an der WrocławskaStraße, im Mühlenhof und an der Neiße gibt es ein Restaurant mit Terrasse. Im Jahr 2012 wurden die Gebäude an der Wrocławska-Straße und der nördliche Anbau des ehemaligen Getreidespeichers renoviert, doch einige der Gebäude verfallen immer mehr. Wo vor dem Krieg noch Reihenhäuser standen, befindet sich jetzt ein Erholungsgebiet. Das auf dem Silo sichtbare Flachrelief ist die WAZE oder das künstlerische Bild des vereinten Europas von Vahan Bego und Michał Bulak

baner
Skip to content